Teenused

Oleme spetsialiseerunud ajakirjade, kataloogide, ajalehtede ja muude suuremahuliste reklaamtrükiste tootmisele. Meie väljaõppinud töötajad pakuvad täielikku trükiteenust alates trükiettevalmistusest kuni trükkimise, järeltöötluse ja transpordini.

Kuidas me töötame?

  • 1. Trükiettevalmistus
  • 2. Trükkimine
  • 3. Järeltöötlus
  • 4. Pakendamine
  • 5. Transport

1. Trükiettevalmistus

Esimene samm on teha õiged trükieelsed toimingud, et digitaalsed failid trükkimiseks ette valmistada. See hõlmab värvide kontrollimist, korrektuuri ja vormistuses veendumist. Viimane samm on heatset- ja poognatrüki plaatide tootmine.

2. Trükkimine

Kroonpress kasutab olenevalt tootest eri trükitehnoloogiaid. Kliendid saavad valida ofsettrüki poognatrüki ja rullitrüki puhul või digitrüki. Meie tipptasemel masinad saavad hakkama suuremahuliste töödega, võimaldades nii kvaliteetseid trükiseid kui ka nende õigeaegset valmimist.

3. Järeltöötlus

Järeltöötlus on trükiprotsessi viimane samm, mis lisab tootele täiusliku lihvi. Lamineerimine, lakkimine ja UV-katmine võivad trükiste välimust ja vastupidavust parandada. Olenevalt tootest pakume ka erinevaid köitmismeetodeid. Lisaks pakume adresseerimist, näidiste lisamist ja muid järeltöötluse teenuseid.

4. Pakendamine

Pakendamine on oluline, et trükised oleksid transpordi ja ladustamise ajal kaitstud. Pakendamisvõimalused olenevad tootest ja klientide nõuetest – tooted võivad olla kimbus, kastides või alustel. Tooteid saab pakendada eraldi või mitmekaupa.

5. Transport

Transport on sama tähtis kui hea pakendamine, et tagada trükiste õigeaegne ja ohutu kohaletoimetamine. Eksportiva ettevõttena oleme aastate jooksul loonud usaldusväärse logistikapartnerite võrgustiku, et tagada tõhus ja kindel tarne eri sihtpunktidesse Euroopas.

Tootmine

Heatset- ja poognatrükivormide väljastamiseks kasutame Belgia firma AGFA-Gevaert termotehnoloogial töötavaid plaadiprintereid ja Apogee Prepress tarkvara. Kaks VLF formaadis plaadiprinterit garanteerivad trükiplaatide õigeaegse väljastamise ka võimalike rikete korral. Värviproofe väljastavad kaks EPSON-i laiformaatprinterit ning montaažiproofi plotter. Kõik värviproofid mõõdetakse üle ja kontrollitakse standardprofiilidele vastavust spetsiaalse tarkvara abil.

Nagu nimest võib järeldada, on coldset-trükk üks ofsettrüki tüüp, kus värv imendub paberisse ja kuivab, ilma et oleks vaja kasutada kuumust. Seda meetodit kasutatakse tavaliselt ajalehtede ja muude kiireloomuliste väljaannete puhul. Kasutame suure võimsusega coldset-trükimasinat Goss Universal 45, mis toodab suuremahulisi trükiseid kiiresti ja tõhusalt. Saame olenevalt masina seadistusest printida korraga kuni 16 või 40 lehekülge. See ajalehetrükimasin koosneb viiest värvitornist ja üks sektsioonidest on kohandatud heatset-trüki jaoks. See võimaldab meil pakkuda ka hübriidtoodet – kombineeritud trükki ajalehepaberil ja kriitpaberil.

Erinevalt coldset-trükist on heatset-trüki korral vaja kuivateid, et lahustid aurustuksid ja värv kinnistuks. Heatset-trükimasinaid kasutatakse tavaliselt kvaliteetsete suuremahuliste toodete, nagu ajakirjade, kataloogide, reklaamlehtede ja suureformaadiliste väljaannete trükkimiseks. See meetod võimaldab teravamaid ja eredamaid värve ning trükkimist kriitpaberile. Meie kõige võimsam heatset-trükimasin, KBA Compacta 618, võimaldab korraga trükkida kuni 48 lehekülge. Kasutame ka rullofsettrükimasinat Harris M600, mis on tuntud oma töökindluse ja täpsuse poolest.

Poognatrükiks kasutame kaheksa värviga KBA Rapida trükimasinat. See on suure jõudlusega ofsettrükimasin ning varustatud täiustatud automatiseerimis- ja juhtsüsteemidega, mis tagavad kvaliteetse ja tõhusa trükkimise. See trükimasin on tuntud ka oma mitmekülgsuse poolest, sest suudab töödelda erinevaid materjale, sealhulgas pakendeid ning võimaldab trükkida ka paberi mõlemale küljele. Lisaks on saadaval mitmesugused kattevõimalused, nagu vesi- ja UV-lakkimine.

Pakume mitmesuguseid järeltöötlusvõimalusi, sh lakkimist (UV- või veepõhine), kiletamist, lamineerimist, voltimist ja augustamist. Valida saab kas traat- või liimköite vahel, lisaks võimalused nagu adresseerimine, ühekaupa pakkimine ja reklaamtoodete vahele lisamine (inserting). Järeltöötlus annab tootele viimase lihvi, et see vastaks kvaliteedinõuetele ja kliendi ootustele.

Vali oma ökoloogiline jalajälg

Ammu enne seda, kui jätkusuutlikkus sai igapäevateemaks, tõi Kroonpress juba 2011. aastal turule veebiplatvormi www.greenlineprint.com, mille eesmärk on mõõta toote olelusringi toormest-kliendini etappidel tekkivat süsiniku jalajälge. Igale trükisele luuakse oma alamleht, kus on esitatud toote CO₂ heitkogused grammides koos täpsema teabega sellest, kuidas see jaguneb kasutatud materjalide, energiatarbimise ja transpordi vahel. Platvormi loomisest alates oleme välja andnud miljoneid Greenline Printi märgisega ajakirjade ja reklaamtrükiste eksemplare.