Tehnilised nõuded kujundusele ja failidele

Kvaliteetse trükise saamisel omab kõige suuremat tähtsust korrektne trükiettevalmistus. Puuduliku ettevalmistuse puhul ei ole trükkimise käigus võimalik tulemust enam oluliselt paremaks muuta. Parima kvaliteedi saame garanteerida ainult siis, kui jälgitakse täpselt juhendites toodud nõudeid. Küsimuste või probleemide tekkimisel oleme valmis Sind meelsasti aitama ja juhendama.

Tehnilised nõuded kujundusele

Lõikevaru (bleed)

Kujundamisel tuleb puhtale formaadile lisada 5 mm lõikevaru (bleed) igale välisservale.  Lõikevaru peab olema sümmeetriline ja kujundus peab paiknema lehekülje keskel.  Traatköite korral tuleb lõikevaru lisada vähemalt kolmele välisservale. Siseservas (köiteservas) võib lõikevaru olla, aga ei pea olema.  Vaata: näidis.

Ajalehe trükipind

Ajaleht on lõikamata, ilma lõikevaruta trükis lõppformaadiga 315 x 420 mm, millest trükipind on 300 x 390 mm. Ajalehe lehekülje alumises servas tuleb jätta 15 mm kujunduseta tühja pinda alumise serva kujunduse värvide (nt reklaam) vastasküljele kandumise vältimiseks (st toimub määrdumine) . Ajalehe välisserva tuleb jätta 15 mm kujunduseta tühja pinda tehnoloogiliste nõelaaukude jaoks.

Ajalehe näidise PDF faili vaata siit. Trimmitud ajalehe mõõtude juhendit vt siit.

Üle kahe lehekülje ulatuvad pildid liimköitega ajakirjas

Kaaned kinnitatakse esimese ja viimase sisulehekülje köiteserva külge umbes 5 mm laiuse liimiribaga. Liimiriba ala nimetatakse hinge score. Esikaane sisemisel, sisu esimesel ja viimasel ning tagakaane sisemisel leheküljel muutub lehekülg kitsamaks ja liimiriba all olev kujunduse serv jääb varjatuks. Teksti kadumise või piltide moondumise vältimiseks tuleb lehekülgede kujundusi nihutada liimiriba laiuse võrra välisservade poole. Samamoodi moondub pilt mahukate trükiste (umbes 100 lk) sisemistel lehekülgedel, sest köiteservas jääb pildi keskmine osa varjatuks. Moondumise vältimiseks nihuta pildipooli. Vaata: õpetus.

Kujunduselementide paigutus

Tekstid ja muud kriitilised kujunduselemendid peavad asuma vähemalt 4 mm kaugusel lehekülje servadest. Sellega kindlustatakse lehekülje servade lähedal asuvate kujunduselementide säilimine voltimise, köitmise (liimimine/traatimine) või lõikamise protsesside ebatäpsuste korral.

Online-liimiga ajakirjad

Kujunduse paigutamisel sisemise köiteserva äärde tuleb arvestada, et lehekülgi koos hoidev keskmine liimiriba katab 1 mm ulatuses lehekülje siseserva (s.t. et liimiriba on kaksiklehekülje keskel 2 mm laiune). Tekstid ja muud kriitilised kujunduselemendid peavad asuma vähemalt 4 mm kaugusel lehekülje servadest. Sellega välditakse kujunduse kadumist liimi alla.
20-, 28-, 40- ja 56-leheküljelistel online-liimiga trükistel kasutatakse voltimisskeemi, kus mõned lehed ei ole paarisküljed vaid üksikud lehed ja nendel lehtedel on lehekülje servas liimiriba, mis katab trükipinnast ära kuni 10 mm. Seetõttu tuleb sellistel trükistel ja eriti neil lehekülgedel vältida kujundust siseservas ning jätta 10 mm turvavaru ehk tekstivaba ruumi. Antud turvavaru on kindlasti vajalik üksikutel ehk kitsama trükipinnaga leheküljedel, mis on järgnevad: 20-lk trükisel on 12-13 ja 16-17; 28-lk on üksikud lehed 19-22; 40-lk on 21-22, 27-30 ja 35-36; 56-lk on 31-32, 39-42 ja 49-50.

Ületrükk (overprint)

Värvilistele objektidele (v.a 100% must) ei tohi olla defineeritud ületrükki. Värvilistel taustadel olevatele mustadele kujunduselementidele ja tekstidele (100% K) tuleb lisada musta ületrükk (black overprint). Mustadele pindadele, millel soovitakse vältida ületrükki (näiteks pildi või tausta läbikumamine seda katvast mustast kastist) tuleb kasutada ületrükita musta – CMY:1%, K:100%.
Kujundamisel tuleb arvestada, et kõik mustad objektid (100% musta värvi tekstid ja taustad) tehakse ületrükkuvaks st black overprint lisatakse trükikvaliteedi tõstmise eesmärgil trükikojas automaatselt. Valgetelt objektidelt (sh tekstidelt) ületrükki ei eemaldata. Ületrüki kontrollimiseks tuleb “ületrüki vaaterežiim” aktiveerida, vaata õpetust.

Objektide ülekate (trapping)

Erinevat värvi objektide kokkupuute kohas on vajalik, et tumedama objekti serv kataks heledama objekti serva värvi 0,15-0,4 mm ülekattega (trapping).
Negatiivteksti korral (valge tekst mitmevärvi-mustal taustal) aitab värvide kokkutrüki probleeme vähendada nn keep-away trapping - teksti taha lisatud 0,1…0,15 mm äärejoon, mille värviks on ületrükita must CMY:1%, K:100%.
Värvide ülekatted lisatakse kõrge trükikvaliteedi tagamiseks trükikojas automaatselt.

Joongraafika (line-art)

Joongraafika minimaalne joonepaksus peab olema vähemalt 0,15 mm. Joongraafika ei tohi sisaldada üle kahe osavärvi, mis trükitakse teineteise peal.

Tekstid

Ei tohi kasutada 8 punkti või väiksemaid (kõrgus väiksem kui 3 mm, joone paksus alla 0,3 mm) valgeid tekste (knockout) värvipinna sees ega mitmest osavärvist (C+M+Y+K) koosnevaid (nt heledaid) tekste.
Kursiivis või šeriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.
Vältida kontrasti tagamiseks valgete kirjade asetamist 50%-st heledamasse rastripinda või kollasesse täispinda.
Vältida alla 8-punktiste tekstide jaoks halli värvi kasutamist. Kasutada ainult musta värvi (100% K), et säilitada teksti loetavus.
Alati tuleb eelistada vektorikujul tekste ja vältida tekstide teisendamist pildiks (piksliteks).

Nõuded piltidele ja värvidele

Puhaste toonidega pildid

Parima trükitulemuse saamiseks peab värvipildid töötlema puhtaks ja säravaks, eemaldades piltidest “määrivad toonid”. Puhaste värvitoonide saamiseks on soovitav eemaldada sinistest toonidest kollane, rohelistest magenta, kollastest tsüaan jne, ilma et kannataksid pildi detailid.
Ajalehtede kujundamisel tuleb arvestada, et värvide kokkutrükk lehekülje alumises servas on problemaatilisem kui ülal.

Kõikide piltide ja vektorobjektide värviruum

CMYK + tellimiskirjas märgitud Pantone toon(id). Muud Pantone toonid, RGB, Lab jmt teisendatakse automaatselt CMYK-i, mis võib tellija poolt soovitud värvitoone oluliselt moonutada.
Pantone lisavärvidega kujundamisel ei tohi kasutada pooltoone (rastreid) ja tuleb arvestada, et Pantone värvitoonid on ette nähtud täisvärvidega (100% värvitoon) trükkimiseks.

Firmagraafika värvid

Vektorgraafikas kujundatud väga olulistes värvitoonides (firma või logo värvid jmt.) pindade puhul peab kujundaja trükipaberile ja trükimeetodile vastavat ICC profiili kasutades leidma sellise CMYK rastrite kombinatsiooni, et trükises säiliksid selle värvitooni võimalikult lähedased L*a*b* väärtused. Abi saamiseks võite alati pöörduda trükikoja poole.

Metallik- ja floresents(neoon)värvid

Pantone metallikvärvide (nt Pantone 871) ja florestsentvärvide (nt Pantone 801) kasutamisel tuleb arvestada, et need värvid ei ole läbipaistvad vaid katvad (Opaque) ja et need trükitakse paberile viimaste värvidena.
Kujundades metallik- või neoonvärvi taustale musti tekste tuleb kasutada ületrükita musta (C:1%, M:1%, Y:1%, K:100%). Kasutades tavalist musta (ainult 100% K), kaetakse must tekst läbipaistmatu lisavärviga ja must ei jää näha.

Musta värvi kasutamine

Kujundamisel tuleb väikeste mustade tekstide ja joonobjektide puhul kasutada ainult musta (100K) ja vältida mitmevärvi-musta kasutamist. Suurte mustade taustapindade puhul soovitame kasutada mitmevärvi-musta (rich black) C:50, M:40, Y:40, K:100. Objektide värvina soovitame vältida kokkutrükimärkide ja lõikemärkide värvi All (või Registration), mis teisendatakse automaatselt ainult mustaks värviks (100K).

Must-valged vektorobjektid

Must-valged vektorobjektid ei tohi sisaldada CMYK ega RGB värvitoone.

Tervikliku ja ühetaolise rastri reprodutseerimise piirid paberil

3%-97%. Kujunduse ühegi olulise osa värvitoon ei tohi tugineda rastrile väljaspool neid piire (vt ISO12647-2).

Maksimaalne summaarne rastriprotsent (total ink limit)

Vastavalt trükiviisile arvestada kasutatavast paberist sõltuvate nõuetega: vaata pabereid ja profiile.
Piltidel tuleb see tagada õige ICC profiili kasutamisega, vektorgraafika värvide korral peab selle nõude täitmise eest hoolitsema kujundaja. Paberile lubatud värvisumma piiri (ehk maksimaalset summaarset rastriprotsenti) ületavates kohtades olev trükivärv ei kuiva õigeaegselt ja määrib teisi trükiseid.

Piltide lahutusvõime kujunduses (dpi)

Soovitatult kahekordne rastritihedus (rastritihedusi (lpi) vt vaata pabereid ja profiile) ehk valemiga dpi = 2 x lpi. Väiksem halvendab piltide kvaliteeti, suurem kvaliteeti ei paranda, kuid tõstab failide andmemahtu ja aeglustab nende töötlemist.

Madala resolutsiooniga piltide lahutusvõime digitaalne tõstmine nõutava väärtuseni

Trükikoda käsitleb sellist teisendust kujundaja ettekavatsetud tegevusena. Failide automaatkontroll seda ei avasta. Trükises näevad sellised pildid välja udused (pixelation).

Järeltöötlussoovitused

Perforatsioon (läbiv ja katkev)

Perforatsioonijoont ei pea kujundusse joonistama, kuid võimalusel tuleks kujundada spot-värviga (nt Perforation) ja olema ületrükkuv (overprint). Tüüpiline ajakirjas oleva kupongi perforatsioonijoone kaugus köiteservast on 15 mm.
Läbiv perforatsioon kulgeb sirgelt ja katkematult lehe servast servani ning teostatakse voltimismasina perforatsiooniseadmega.
Katkev ja erikujuline perforatsioon tehakse stantsimise teel. Ka kartongi perforeeritakse stantsiga. Selleks valmistatakse vastava kujuga stants ja kogu protsess võtab rohkem aega.

Stantsid

Stantsijoon peab olema kujundatud spot-värviga (nt Cut) ja olema ületrükkuv (overprint).
Eritüübilised stantsijooned tuleb kujundada erinevat värvi spot-värvidega: lõiketerad = punane (nt Tera), surunuudid = roheline (nt Nuut), perforatsioonid = kollane (nt Perfo). Stantsijoonte tegemisel tuleb vältida topeltjooni. Muude eriliste terade (liimiklapi tera, madalam tera, laineline tera) saadavust küsige enne tellimist.

Numbrid ja vöötkoodid

Fikseeritud numbrisuurusega numeratsiooninumbreid või muutuvat vöötkoodi ei ole vaja kujundusse lisada, kuid nende taustakasti kujundamisel tuleb arvestada, et nende trükipositsioon võib kõikuda kuni 2 mm (st taustapind tuleb teha suurem).
Vöötkood ajakirja kaanel tuleb kujundada loetavuse huvides must-valges (100%K) vektorgraafikas.

Fooliumiga kujunduselement

Fooliumiga kujunduselement peab olema kujundatud must-valges (monochrome) vektorgraafikas spot-värviga (nt Folio) ja olema ületrükkuv (overprint). Mitme erinevat tüüpi fooliumi kasutamise korral peavad need olema kujundatud erinevate spot-värvidega (nt Folio Gold ja Folio Silver).
Fooliumi pealekandmise täpsus on 1 mm, mistõttu tuleb vältida fooliumobjektide ümber peenemaid kui 3 mm jooni (outline).
Fooliumiga trükitav joon või fooliumi pinna sees olev joon (knockout) peab olema vähemalt 0,3 mm ja soovitavalt 0,5 mm lai. Fooliumi pinna sees olevate kujunduselementide (negatiivkujutis, knockout) korral tuleb lisada 0,5 mm ülekatet (st fooliumpinna aukude alla trükitavad värvilised trükikujutised peavad olema suuremad kui fooliumiaugud).
Kuna foolium kantakse paberile kuumutamise ja surumise teel, siis tuleb arvestada, et surupressi jälg on nähtav ka paberilehe teisel küljel.

Kraabitav element

Hõbedane kraabitav (loteriipileti) kujunduselement peab olema kujundatud spot-värviga (nt Scratch off) ja olema ületrükkuv (overprint). Kraabitav element kantakse paberile serigraafilisel meetodil.

Kohtlaki kujundus

Kohtlakiga kujundusobjekt peab olema kujundatud spot-värviga (nt SpotUV) ja olema ületrükkuv (overprint). Kohtlakiga kujundusobjekti väikseim lubatud joonepaksus on 1 mm.

Lakkide ja laminaadi mõju värvitoonidele

Lakid ja laminaadid võivad muuta nende alla jäävate värvide toone. Matid lakid ja laminaadid vähendavad oluliselt värvide eredust. Läikivad lakid ja laminaadid võivad muuta värvide ja paberi tooni.
Lisavärvi valikul tuleb arvestada, et vesidispersioonlakk, UV-lakk ja lamineerimine võivad keemilise reaktsiooni tulemusena oluliselt muuta mõnede Pantone värvide tooni. Mõlemat tüüpi lakid ja lamineerimine muudavad alati Pantone Purple tooni roosaks. Lakkide ja laminaadi toimel võivad tooni muuta ka PMS Rhodamin Red, Violet, Reflex Blue, Blue 072, Warm Red, Red 032 ja kõik värvisegud, mis sisaldavad eespool nimetatud Pantone põhivärve.

Trükifailide tehnilised nõuded

Failide formaat

PDF fail peab vastama standardile PDF/X:1-a (2001). 

Separeerimata PDF fail

PDF failid peavad olema separeerimata kujul (composite).

Üks PDF fail = üks lehekülg

Võimalusel võiks igas PDF failis olla ainult üks lehekülg. Vältida kokku kujundatud kaksiklehekülgi. Iseteeninduskeskkonna kasutamisel ei ole failide laadimisel lehekülgede mahu piirangut.

Kaanefailid

Trükise kaane leheküljed ja selg võiksid olla kujundatud ühes PDF failis kuid erinevatel lehekülgedel. Erinevad variandid on näidatud õpetuses.
Selja kujundamisel kaantega kokku (üheks PDF leheküljeks) ei säili võimalust muuta selja paksust. Sellisel juhul tuleb selja paksus täpsustada müügijuhiga.
Kaante erilahenduste (klapp vms) korral tuleb täpsete mõõtudega joonist küsida müügijuhilt. 
Liimköites trükise selja paksus sõltub kasutatavatest paberisortidest ja tuleb igal konkreetsel korral üle täpsustada müügijuhiga.

PDF failide nimed

Iga trükise PDF faili nimi peab sisaldama lehekülje numbrit ja töö nime (näiteks 008_print – lk 8 trükises “Print”). Võimalusel kasuta failinimes eraldajaks sümbolit “allkriips” (underscore). Leheküljenumber kirjuta failinime esimesse positsiooni.
Ajalehtede PDF failid peavad olema nimetatud (kodeeritud) vastavalt Kroonpressi müügiosakonnast saadud juhistele (näiteks 1. veebruaril ilmuva ajalehe “XYZ” lehekülg 3 faili nimeks on XYZ0102003.PDF).

PDF faili lõplikkus

PDF failid peavad olema lõplikud, st kõik reklaamid ja muud elemendid peavad olema monteeritud trükikotta saadetud PDF faili.

Kujunduse formaat

1 : 1 (kujundus ja lõpptulemus ühes ja samas mõõdus).

Ajalehe PDF faili mõõtmed

Nii lõigatud kui lõikamata ajalehtede PDF failid peavad automaatse poognamontaazisüsteemi jaoks olema mõõdus 315 x 420 mm.

3/4-laiusega paberirullist (600 mm) trükitavas ajalehes saab moodustada päisessse rajastatud pooliku lehekülje kõrgusega 180 mm (laius endiselt 315 mm). Kujunduse PDF failis tuleb kasutada normaalsuuruses pinda 315 x 420 mm, milles tegelik trükipind 300 x 180 mm paigutub lehe ülaserva ja tegeliku trükipinna allservas tuleb kujundust pikendada 5 mm (varu, mis kompenseerib paberi tehnoloogilised nihked).
Ajalehe PDF faili tegemisel saab juhinduda õpetusest.

Lõigatud ajalehe faili mõõtmed

Lõigatud ajalehe väikseim võimalik formaat on 280 x 380 mm. Suurim võimalik (ilma lõikevaruta) formaat on 305 x 408 mm. Lõigatud ajalehe kujundus tuleb teha suuremale pinnale, nii et PDF failid on automaatse poognamontaazisüsteemi jaoks mõõdus 315 x 420 mm. Lõigatud ajalehe väiksem kujundus tuleb horisontaalsuunas joondada ajalehe siseserva poole, vertikaalsuunas keskele. Kujunduse servades tuleb jätta lõikevaru. Vaata ka näidisfail.

Trükitehniline markeering

PDF failides ei tohi olla mingit trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrüki märke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks).
Lõikevaru piirkonnas (bleed) asuvad lõikemärgid (või perforatsioonijoont tähistavad märgid) ei tohi asuda puhtale trükiformaadile (TrimBox) lähemal kui 3 mm.

Kirjatüübid (fonts)

Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma trükikotta saadetud PDF failides.

Failide muutmine

Kui klient teeb Kroonpressi saadetud failides muudatusi, peab ta sellest koheselt teavitama trüki ettevalmistuse osakonda või müügijuhti. Vastasel juhul ei garanteeri Kroonpress muudatuste trükki jõudmist.

Softproofide kinnitamine

Softproofide kinnitus tuleb anda kirjalikult (nt e-mail). Apogee WebApproval portaalisüsteemis antakse kinnitus süsteemis.

Värviproofide tehnilised nõuded

Kroonpress ei aktsepteeri värvinäidistena teiste trükikodade värvinäidiseid ega muid väljatrükke, mis ei vasta järgmistele tingimustele. Kroonpress aktsepteerib tellija saadetud värviproofe ainult järgmistel tingimustel:

 • proofid on valmistatud lõplikest trükikotta saadetud PDF failidest
 • proofide ja failide tegemisel on kasutatud ühte ja sama ICC värviprofiili, mis vastab kasutatavale trükipaberile
 • värvitoonide õigsus värviproofil on kontrollitav
  • igal värviproofil on ISO12647-7:2007 nõuetele vastav kontrollriba, nt UGRA/FOGRA Medienkeil v2.0 või v3.0
  • muu kontrollriba korral tuleb lisada mõõteväljadele vastavad CMYK väärtused
  • igale värviproofile peab olema märgitud ICC värviprofiili nimi
  • kui on kasutatud mittestandardset ICC profiili, tuleb ka see saata Kroonpressi
 • proofide kontrolli tulemused vastavad ISO 12647-7:2007 nõuetele

Vastutus tehnilistele nõuetele mittevastavuse korral

Kroonpressil on õigus tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastav materjal tagasi lükata ja nõuda tehnilistele tingimustele vastava materjali esitamist. Kõrge trükikvaliteedi tagamiseks on Kroonpressil õigus teha kliendi failides järgmisi vältimatuid trükitehnilisi muudatusi:

 • mustale värvile (100% K) ületrüki (overprint) lisamine;
 • erinevat värvi objektide  piirjoonele ülekatte (trapping) lisamine;
 • maksimaalse summaarse rastriprotsendi (total ink limit) vähendamine trükipaberile sobiva väärtuseni;
 • RGB ja Pantone toonide teisendamine CMYK värviruumi (va juhul, kui klient on tellinud Pantone lisavärvi).

Tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali ümbertegemise kulud Kroonpressis, samuti tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali tõttu tekkinud lisakulud trükikojas kannab tellija.

Soovituslikud värviprofiilid

Siit leiad soovituslikud värviprofiilid eri paberitüüpidele: vaata abimaterjali.

Kontrollnimekiri

Enne lõplike trükifailide loomist võib abivahendina kasutada ka kontrollnimekirja: vaata nimekirja.

Trükiloa andmine

Apogee WebApproval on veebiportaal trükifailide saatmiseks, kontrollimiseks, ülevaatamiseks ja lehekülgede kinnitamiseks. Veebiportaali kaudu on tellijal võimalus 24/7 oma tööle juurde pääseda. Veebiportaali kasutades hoiate oluliselt kokku oma aega, sest

 • saate endale sobival ajal alustada töö, määrata tööle nime ja lk-de arvu
 • peale seda, kui olete saatnud failid veebiportaali, alustavad serverid teie failide tehnilist kontrolli
 • saate näha lehekülgede eelvaadet ning veenduda, et kujundustega on kõik korras
 • ülevaatamise järel saate anda oma kinnituse ehk trükiloa

Sisselogimine
Sisene veebiportaali Apogee WebApproval. Kasutajanimeks kasuta oma e-posti aadressi. Kui oled unustanud oma salasõna, siis vajuta “Forgot your password?“ ja järgi juhiseid.

Protsess toimib järgmiselt:

 • Tellimust saab klient alustada iseteeninduses omale sobival ajal otse veebiportaalis. Töö loomiseks järgi õpetust (guide).
 • Automaatse e-mailiga kutsutakse veebiportaali trükifaile üles laadima (upload).
 • Saadetud failid kontrollitakse (preflight) ja töödeldakse (render) kohe trükiettevalmistuse serverites ning tulemused avaldatakse veebiportaalis.
 • Klienti kutsutakse e-mailiga kontrollitud ja töödeldud faile lehekülgedele asetama (place) ja lehekülgi üle vaatama (inspect).
 • Juhul, kui klient lehekülje tulemusega ei nõustu, lisab failile kommentaare või asendab selle parandusfailiga, informeerib süsteem automaatselt sellest trükikoja operaatorit. Asendatud leheküljed kontrollitakse ja töödeldakse automaatselt süsteemi poolt uuesti.
 • Klient saab leheküljed üle vaadata ja kõikidele lehekülgedele anda kinnituse (approve).
 • Heakskiidetud ja kinnitatud leheküljed paigutatakse automaatselt trükipoognale ja valmistatakse trükiplaadid, mis on valmis trükkimiseks.

Apogee WebApproval

File upload and page handling

Apogee WebApproval

Remote proofing and page approval

Keskkonnasertifikaatide logod

Kui trükitoode vastab kriteeriumidele, saavad meie kliendid oma toodetel kasutada Nordic Swan Ecolabel ja PEFC märgiseid. Selleks tuleb teavitada meie müügiosakonda ja märkida soovitud logo kasutamine ka toote tellimiskirja. Pärast kinnitamist saame sobiva ja sertifitseeritud paberi broneerida.

Piltide peale klõpsates avaneb PDF-formaadis fail. Täpsemate logokasutusjuhiste saamiseks pöörduge müügiosakonna poole.