PDF failide loomine

* read in english

PDF/X-1a standardile vastavad PDF-failid

Kroonpress soovitab kasutada ainult PDF/X-1a standardiga ühilduvaid faile. Ilma trükikojaga kooskõlasatmata kasutatud muudele PDF-faili versioonidele ei laiene trükikvaliteedi garantii.

PDF/X-1a ja Adobe CS

Kujundusprogrammides Adobe Creative Suite saab/võib/tuleb PDF-failide tegemiseks kasutada eeldefineeritud seadistust nimega "PDF/X-1a". Eel-seadistus nimega "PDF/X-1a" on uuemates kujundusprogrammides olemas ja seega ei ole tarvis kasutada joboptions-faili (*.joboptions).

PDF-failide tegemise protsessi ekraaniaknaid saad järgida siit: Adobe InDesign CS 5 ja Adobe Illustrator CS 5. Samuti tutvuge Youtube õpetusega InDesign kohta (pane tähele, et kohal 1m39s tuleb kasutada õiget paberi värviprofiili).

PDF-failide tegemiseks ärge kasutage Adobe Acrobat eelseadistust "Standard", sest see on ette nähtud ekraanil vaatamise- ja eelvaate-otstarbeliste PDF-failide tegemiseks - tulemuseks on 150 dpi pildid ja RGB-värvid.

PDF-failide leheküljelisus

Ajalehtede jaoks soovitame kasutada üheleheküljelisi PDF-faile.

Ajakirjade ja muude trükiste jaoks sobivad nii üheleheküljelised kui ka mitmeleheküljelised PDF-failid. Kui peate saatma parandusfaile, siis valmistage need üheleheküljeliste PDF-failidena.

PDF-failide tükeldamine ja liitmine

Mitmeleheküljelise PDF faili tükeldamiseks kasutage Adobe Acrobat tööriista "Tükelda / Extract Pages". Erinevate PDF-failide ühte liitmiseks kasutage tööriista "Ühenda failid / Combine Pages"

Üheleheküljeliste PS/EPS-failide tegemine .

Kui soovite programmist Adobe InDesign saada üheleheküljelisi PDF faile, siis kasutage lisaprogrammi, mille leiate aadressilt Adobe.com - InDesign Extensions - PageExportUtility2.5 [JavaScript]

PDF lehekülgede pööramine

Acrobati "script" PDF lehekülgede tagurpidi pööramiseks ja tagant-ette järjestamiseks (nt kahekeelse trükise jaoks) laadi alla siit. Salvesta skriptifail kausta ...adobe-Acrobat-Acrobat-Javascripts. Käsklus "Reverse" ilmub menüüvaliku "Document" alla.

Muud PDF-tegemise juhendid

PDF-failide kontrollimine

Enne saatmist kontrollige PDF-failid üle programmiga Adobe Acrobat Professional. Seadistage programm Acrobat  nii, et näeksite ületrükiga objektide vigasid ja lõikevaru puudumist. Selleks määratlege dialoogiaknas "Eelistused" suvandid kategooriates "Kasuta ületrüki eelvaadet (Use Overprint preview)" ja "Kuva illustratsiooni-, lõike- ja lõikevaruboksid (Show art, trim and bleed boxes)".

PDF-failide kontrollimisel kasutage Adobe Acrobat Pro tööriistu "Väljastuseelvaade (Output Preview)" ja "Eelkontroll (Preflight)".

Ärge kontrollige PDF-faile programmiga Adobe Reader, sest siis ei ole nähtavad ületrüki vead ja lõikevaru puudumine.

Muud allalaaditavad failid