Kontrollnimekiri

Kujundatud dokumendifaili kontrollimine

Uut kujundust luues püüa järgida selles nimekirjas loetletud detaile.

Trükivalmis PDF faili kontrollimine

Dokumendi kujundamise juures on oluline, et oleks järgitud kõiki üldlevinud kujundamise nõuandeid ja trükise tootmisest tulenevaid soovitusi. Siin on nimekiri detailidest, mis tuleb üle kontrollida dokumendifailis enne lõpliku PDF-faili loomist.

Enne PDF-faili tegemist kontrolli järgmist:

 • Dokumendi lehekülje suurus vastab lahtilõigatud trükise paberiformaadile.
 • Tähtsad kujunduselemendid peavad asuma vähemalt 4 mm kaugusel lehe servadest. (turvaala)
 • Lõikevaru on dokumendil 5 mm.
 • RGB pildid on teisendatud CMYK värviruumi ja must-valged pildid halltoonpiltideks.
 • Pildid on trükikõlbliku resolutsiooniga (pildid resolutsiooniga alla 150 dpi ei sobi).
 • Kõik kujunduses kasutatud fondid/kirjatüübid on failis kaasas.
 • Lisavärvide kasutamine: kustuta kõik liigsed värvid värvipaletist.
 • 4-värvitrüki korral lahuta kõik lisavärvid CMYK-põhitrükivärvideks. Pea meeles, et mitmed lisavärvid võivad CMYK-põhitrükivärvideks lahutatuna oluliselt erineda esialgsest värvitoonist.
 • Värvilahutust ja värviprotsente kontrolli tööriistaga "Väljastuseelvaade" ja "Eelkontroll". Kasuta tööriista "Värvilahutuse eelvaade", et veenduda soovitud värvilahutuses.
 • Musta värvi ja stantsijoonte ületrükid kontrolli tööristaga "Ületrüki eelvaade".
 • PDF fail loo vastavalt PDF/X-1a standardnõuetele.

Kõige enam esinevad probleemid

 • Madala resolutsiooniga pildid või illustratsioonid

 • Taustavärv või pilt ei ulatu piisavalt üle lõikejoone ning selle tõttu võib pärast trükise lõikamist jääda lehe serva valge joon.

 • Pildi tumedas piirkonnas ületab värvikogus paberi jaoks lubatud värvikoguse piiri.

Kontrollimiseks kasuta Acrobadi tööriista " Väljastuseelvaade" (Värvilahutuse eelvaade > Värvisumma).

 • Kujunduselement (päis, jalus, lehekülje number) on liiga lähedal lehe servale ning selle tõttu võib see trükise lõppmõõtu lõikamisel kaduma minna.

 • Värvitoonid on esitatud CMYK-põhitrükivärvide asemel RGB-värvidena mistõttu värvid trükises võivad erineda oodatututest.

 • Väikese kirjasuuruse jaoks on puhta musta (100%K) asemel kasutatud mitmevärvimusta (või küllastatud musta värvi C-50;M-40;Y-40;K-80) ja seetõttu võib tekst trükivärvide halva ühtimise korral muutuda loetamatuks.

Kontrollimiseks kasuta Acrobat’i tööriista "Väljastuseelvaade" (Värvihoiatused > Mitmevärvimust).

 • Valgele tekstile on jäetud peale ületrükk mistõttu teksti ei trükita.

 • Ühest (näiteks vähem kui 100% hall) või kahest põhitrükivärvist (näiteks helesinine) koosneva peenikese teksti servad tulevad rastri tõttu sakilised ja tekst on raskemini loetav.

 • Mitmevärvi tekst, mis on väiksem kui 12 punkti, võib trükivärvide mitteühtivuse tõttu muutuda raskemini loetavaks.

 • Tume tekst võib tumedal taustal olla raskemini loetav.

 • Pantone lisavärvide standardsete värvikoodide (C, U, M) asemel kasutatakse standardiväliseid nimetusi (Punane).

 • PDF failis puuduv (kaasamata) kirjatüüp/font on asendunud mõne muu kirjatüübiga.

 • Suure taustapinna värviks on puhas must (100% K) ja ületrüki tõttu kumab alumine värv läbi, sest ei ole kasutatud taustavärvina ületrükita musta (CMY:1 + K:100)

 • Lõikevaru lehekülje servades ei ole kõikides servades.

 • Trükise sisulehekülgedel paikneva kaheleheküljelise kujunduse tegemisel ei ole arvestatud kaante liimimismeetodiga, mistõttu kannatab pildi jätkuvus või siis kaovad ära (on varjatud) mõned osad pildist.

 • Nahatoonide värviväärtused ei ole trükipaberi jaoks vastavad ja trükises võib nahk paista "rohekam" sest ei ole järgitud soovitatud LAB väärtusi. Kasutades CMYK pilte tuleb nahatoonides järgida "valemit" C/3=M=<Y & K=0.

Palun jälgi proovitõmmise kontrollimisel:

Proovitõmmis on lõplik eelvaade trükivalmis failist. See on mõeldud kujunduse asetuse, teksti ja sisu läbivaatamiseks ja kinnitamiseks enne trükkimist. Loodame, et proovitõmmise läbivaatlusel avastatakse ja parandatakse vead. Kuigi ka trükikojas teeme kõik, et iga trükise eel kõik õigesti läheks, on ainult kujundaja teadlik trükise kõikidest detailidest. On inimlik, et vahetevahel tehakse vigu või jäetakse viga märkamata ning seetõttu ongi proovitõmmise kontrollimine väga oluline.

Enne proovitõmmisele kirjaliku kinnituse saamist trükikoda trükkimist ei alustata. Proovitõmmise kinnitamisega annate meile loa trükkimise alustamiseks. Kinnitatud proovitõmmises avastamata vigade eest ei saa trükikoda enam vastutada.

Esialgse kujunduse pidev muutmine ja uute proovitõmmiste loomine on trükiettevalmistuse operaatorile lisatöö, millega kaasnevad lisakulud. Küsimuste korral kontakteeruge meie müügijuhiga.

Proovitõmmise kontrollnimekiri

Järgnevas nimekirjas on detailid, mida enne trükikinnituse andmist proovitõmmise kontrollimisel tähele panna.

 • Lehed
  • Kõik lehedküljed on proovitõmmises olemas.
  • Leheküljed on õiges järjekorras ning leheküljenumbrid õigesti.
  • Kõik sisukorra leheküljenumbrid on vastavad sisu lehekülgedega.
  • Eelmises proovitõmmises avastatud vead on parandatud. Kontrolli oma praegust proovitõmmist võrreldes eelmistega, et viimased parandused oleksid rakendunud.
 • Pildid
  • Kõik fotod on lisatud ja õiges asetuses.
  • Iga pilt on õiges kohas.
  • Fotod on korrektselt kadreeritud või välja lõigatud.
  • Fotod on korrektselt orienteeritud.
  • Fotodel ja illustratsioonidel on piisav kontrast.
 • Tekst
  • Kõik fondid/kirjatüübid on ootuspärased.
  • Ükski täht ei ole puudu või vigane.
  • Kõik laused ja lõigud on soovitult joondatud. Kontrolli soovimatut tähevahet ja sõnapoolitusi.
  • Kaldkirja ja rõhutatud kirja on kasutatud soovitud kohtades.
  • Kõik nimed, aadressid, meiliaadressid, kodulehe aadressid ning telefoninumbrid on kontrollitud.
  • Õigekiri ja kirjavahemärgid on kontrollitud.
  • Tekst on kontrastne ning tähevahed on korras.
 • Värvid
  • Lisavärvid on defineeritud lisavärvidena ja põhitrükivärvid on defineeritud nelja eraldi põhitrükivärvina.
  • Lisavärvid on kõikidel lehekülgedel defineeritud läbivalt ühtemoodi.
  • Värvide asetus ning kooskõla on kõikidel lehekülgedel läbiv.
 • Lehekülje kujundus
  • Kõik teksti veerised ja joondused on korrektsed.
  • Trükise paberiformaat ja voltimisskeem on korrektsed.
  • Lõikevaru ulatub üle lõikemärkide.
  • Trükise järeltöötluse elemendid - lakid, surutrükk, fooliumtrükk, perforatsioon - on reeglitekohaselt teostatud.
  • Paberitüüp, paberi kaal ning värvus on õigesti valitud.

Võimalusel lase proovitõmmis antud kontrollnimekirja järgi üle kontrollida ka teisel inimesel. Mida rohkem inimesi osaleb proovitõmmise kontrollimisel, seda parem. Tahame olla kindlad, et trükis tuleks täpselt selline nagu soovite ning selleks vajame Teie abi.

Antud kontrollnimekiri ei pruugi olla kõikehõlmav, kuid neid lihtsaid samme järgides on tõenäoline, et trükis vastab täielikult Teie ootustele.