Om oss

Vi är utan tvekan Baltikums modernaste tryckeriföretag. Ett av regionens mest erfarna, med nära 20 år i branschen. Med hög kompetens i både tidnings- och arktryck. En bred skala av möjligheter inom efterbearbetning och mycket annat. Det är AS Kroonpress i slutet av 2000-talets första dekad.

Modern utrustning och kompetent personal, varav många med mer än 10 års erfarenhet i företaget, borgar för en produktkvalitet som uppfyller även de högsta standarderna i dag. Då vi har vuxit fram ur ett tidningstryckeri, vet vi innebörden av orden ”snabbt” och ”måste”. Vår tekniska servicepersonal klarar väl av även de svåraste maskinerna. På marknaden är vi välkända för vår leveranssäkerhet.

För närvarande marknadsför vi våra produkter i nio länder förutom Estland. Exportmarknaden omfattar förutom våra närmaste grannar även Holland, Storbritannien och USA. Exporten stod för 56 % av omsättningen inom tryckeritjänster och 71 % av omsättningen inom tidningstryck per 2012.