Tekniska krav på tidningars layout och filer

Krav på layout

Tidningens tryckyta:
Tidningen är obeskuren, utan utfall, med slutformat 315x420 mm i tryck, därav tryckytan är 300x390 mm. I nedre tidningskanten ska en 15 mm yta lämnas ren för att undvika att layoutens färger (t.ex. reklam) förs över till (smutsar ner) motsidan. I tidningens ytterkant bör 15 mm yta lämnas ren för punkturer som behövs tekniskt.
Beskurna tidningar:
S.k. utfallande layoutobjekt som ”går ut” över ytterkanten ska sträcka sig 5 mm över skärlinjen. Samtliga layoutobjekt (förutom objekt med utfall) måste ligga minst 4 mm innanför skärlinjen.
Samtryck:
Vid tidningens layout bör man ta hänsyn till att samtryck av färger vid tabloidens nedre kant är mer problematisk än vid övre kanten.
Texter:
Vita texter (knockout) som är 8 punkter eller mindre (höjd under 3 mm, linjetjocklek under 0,3 mm) får inte användas med färgad bakgrund, inte heller små flerfärgade (ljusa) texter. Minsta teckenstorlek för text i kursiv eller serif-typsnitt mot objekt i färg ska vara minst 10 punkter. För bättre kontrast bör vita texter inte sättas mot ljusare rasteryta än 50 % eller mot gul heltäckande yta.

Sidor på tidningspapper - coldsettryck

ICC profil för konvertering av bilder till CMYK:
Referensfil  IFRA26
Större svarta texter och ytor:
enbart svart färg ska användas
Stora svarta 4-färgsytor ökar avsevärt risken för nedsmutsning
Extra skärpning av bilder:
om möjligt ska filtret Unsharp Mask användas
I tryckprocessen blir rasterpunkten suddigare på tidningspapper, vilket minskar bildskärpan

Sidor på bestruket papper - heatsettryck

Krav på filer

Döpning av PDF filer:
Tidningens PDF filer ska vara döpta (koderade) efter instruktioner från Kroonpress’ marknadsavdelning
PDF filers mått:
PDF-filerna för såväl beskurna som obeskurna tidningar måste ha måttet 315x420 mm för den automatiska arkmonteringen.
Mått för en beskuren tidning:
Max 305x408 mm
Den beskurna tidningens layout i filen:
Sidorna ska horisontalt justeras mot tidningens innerkant och vertikalt mot mitt.