Historie - stiftingen av Kroonpress

1990 - Stratetgisk eier, men ikke største aksjonær, er AS Postimees.

1991 - I januar igangsettes en trykkepresse innkjøpt fra Finland - en 10-årig Nohab Ampress Rollomatic heatset-presse som trykker fra 3 ruller.

1992 - Heldur Tõnisson blir storaksjonær i AS Postimees - han er sønn av Jaan Tõnisson, som før krigen var eier og sjefredaktør i avisen Postimees.

1993 - AS Postimees blir største aksjonær i AS Kroonpress.

1995 - Kroonpress moderniserer produksjonen ved innkjøp av en WAMAC distribusjonslinje.

1998 - Kroonpress anskaffer en ny Goss Universal 45 avispresse og firedobler produksjonsarealet.

1998 - Det norske mediekonsernet Schibsted ASA blir eier av AS Postimees og Kroonpress. Foretakene samles i et helhetlig konsern med navnet Eesti Meedia.

2001 - Kroonpress kjøper inn en ny Goss Baker G15 heatset avispresse.

2003 - Kroonpress utvider avispressen med to fargetårn (1 heatset) og brettemaskin. Det anskaffes også en helautomatisk distribusjonslinje fra FERAG AG.

2006 - Kroonpress utvider til arktrykkbransjen, det kjøpes inn en 10-seksjons Heidelberg Speedmaster arktrykkpresse med arkvender.

2008 - Kroonpress installerer en ny 48-siders bladtrykkpresse KBA Compacta 618, den største i Baltikum.

2009 - Kroonpress blir Baltikums største trykkeri.