Tekniske vilkår

Vi vil gjøre det enkelt for deg å forstå våre krav. Ved å følge disse kravene kan dine filer gå raskt og effektivt gjennom våre systemer, og dette lar oss overholde din leveringsfrist og hindre ekstra kostnader. Før du fullfører utgivelsen som skal trykkes hos Kroonpress, ber vi deg gå gjennom all informasjonen som følger i dette kapittelet.

Legg merke til at mer informasjon om de tekniske kravene finner du på vår engelsk side.