Produksjon

Kroonpress tilbyr sine kunder en komplett trykketjeneste - fra trykking av produktet til transport av de ferdige produktene dit kunden ønsker. Kroonpress’ viktigste kunder er forlag, reklame- og designbyråer både i og utenfor Estland. Våre hovedprodukter er aviser, blader, kataloger, kundemagasiner og større reklametrykksaker. For tiden trykker Kroonpress omkring tretti ulike periodiske aviser og over tjue ulike periodiske blader og tidskrifter.