Toetused

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Kroonpress AS sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 115 854,86 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.07.2019 - 31.03.2020 ellu projekt „Kroonpress AS ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada tootmisprotsessi ressursitootlikkust heatset trükiliinidel innovaatiliste värvi-, registri- ja raiekontrolli skannerite kasutusele võtmisega koos toetava tarkvaralahendusega. Antud investeeringuprojekti tulemusena toimub ettevõttes protsessi-innovatsioon. Kokkuvõtlikult paraneb kompleksinvesteeringu tulemusel ettevõtte ressursikasutus 1,5% võrra toodanguühingu kohta.