Tekniske krav til layout og filer for blader

Legg merke til at mer informasjon om de tekniske kravene finner du på vår engelsk side.

Tekniske krav til layout og filer for blader

Krav til layout

Utfallende marg (bleed) blader med liminnbinding:
Ved utformingen må det til det rene formatet legges til 5 mm utfallende kant (bleed) på alle kanter. Den utfallende kanten må være symmetrisk og layouten plassert midt på siden.
Utfallende kant (bleed) blader med trådinnbinding:
Ved utformingen må det til det rene formatet legges til 5 mm utfallende kant (bleed) på tre kanter.
Bilder som går over to sider i blader med liminnbinding:
Det må tas høyde for at innsiden av for- og bakomslaget limes til innholdssiden med en ca 5 mm bred limstripe. For å oppnå et korrekt sammenhengende bilde fra innsiden av omslaget til innholdet må derfor begge delene av bildet forskyves 5 mm mot ytterkant. Det samme må gjøres ved bilder som går over to sider inne i tykke (mer enn 100 siders) blader.
Plassering av layout-elementer:
Tekster og andre kritiske layout-elementer må ligge minst 4 mm fra skjærekantene.
Online-limede blader:
Ved layout må det tas høyde for at limstripen i midten som holder sidene sammen, dekker 1 mm av innerkanten på siden.
Overtrykk (overprint):
For fargede objekter (unntatt 100% svart) må det ikke være definert overtrykk. For svarte layout-elementer og tekster (100% K) på farget bakgrunn må det legges til svart overtrykk (black overprint). For svarte overflater, der overtrykk må unngås (for eksempel en svart boks som dekker bildekanten) må det brukes ikke overtrykt svart – CMY:1%, K:100%. Generelt legges black overprint automatisk til ved trykkeriet for å heve trykkekvaliteten.
Overlapping (trapping):
I berøringspunktet mellom objekter med ulike farger er det nødvendig at kanten på det mørkere objektet dekker fargen på kanten på det lysere objektet med 0,15–0,4 mm overlapp (trapping). Ved negativtekst (hvit tekst på svart bakgrunn) må det anvendes keep-away trapping - den hvite teksten omrammes med en ikke-overtrykt svart linje. Generelt legges trapping automatisk til ved trykkeriet for å heve trykkekvaliteten.
Linjegrafikk (line-art):
Den minimale linjetykkelsen for linjegrafikk må være minst 0,15 mm. Linjegrafikken må ikke inneholde mer en to delfarger som trykkes oppå hverandre.
Bilder med rene fargetoner:
For å oppnå best mulig trykkeresultat må fargebilder bearbeides så de blir rene og skinnende ved å fjerne «forurensende toner». For å oppnå rene fargetoner anbefales det å fjerne gult fra de blå tonene, magenta fra de grønne, cyan fra de gule osv, uten at detaljene i bildet skades.
Fargeområde for alle bilder og vektorobjekter - heatset-trykk:
CMYK. Pantone-farger, RGB, Lab o.a. konverteres automatisk til CMYK, noe som kan føre til vesentlig fordreining i forhold til de fargetonene oppdragsgiver ønsker.
Fargeområde for alle bilder og vektorobjekter - omslag, innstikk osv. i arktrykk:
CMYK + Pantone-fargetoner angitt i bestillingsbrevet. Andre Pantone-farger, RGB, Lab o.a. konverteres automatisk til CMYK, noe som kan føre til vesentlig fordreining i forhold til de fargetonene oppdragsgiver ønsker.
Bruk av svart farge:
Ved layouten må det for små svarte tekster og linjeobjekter unngås bruk av 4-fargers svart (rich black). For store svarte overflater skal det brukes 4-fargers svart (f.eks C:40, M:30, K:100).
Svart-hvite vektorobjekter:
Svart-hvite vektorobjekter må ikke inneholde CMYK eller RGB fargetoner.
Helhetlige og entydige grenser for reprodusering av raster på papir:
3% - 97%. Ingen fargetoner for vesentlige layout-elementer må baseres på raster utenfor disse grensene (jf. ISO12647-2)
Maksimal total rasterprosent (TIL - total ink limit):
Jf krav avhengig av anvendt papir. Sikres for bilder ved bruk av riktig ICC-profil, for vektorgrafikk må ombrekker sørge for at dette kravet er oppfylt.
Bildeoppløsning i layouten:
Det dobbelte av rastertetthet (jf krav avhengig av anvendt papir). Mindre enn dette gir dårligere bildekvalitet, større enn dette bedrer ikke kvaliteten, men gjør filene større og behandlingen av dem tregere.
Digital økning av oppløsningen på lavoppløselige bilder for å nå påkrevd verdi:
Kroonpress behandler slik konvertering som tilsiktet fra ombrekkers side. Den automatiske kontrollen av filene avdekker det ikke.
Perforering av innstikk:
Perforeringslinjer er det ikke nødvendig å tegne i oppsettet, men om nødvendig settes det opp med spot-farge (f.eks. Perforation) og overtrykk (overprint). For en kupong i et blad er den typiske avstanden fra innbindingskanten 15 mm.
Gjennomgående og avbrutt perforering:
Gjennomgående perforering går rett og uavbrutt fra den ene kanten av siden til den andre, og utføres ved hjelp av brettemaskinens perforeringsenhet. En avbrutt og spesialformet perforering utføres ved stansing. Også kartong perforeres med stansing. For dette formålet forberedes en stanse med riktig form, og hele prosessen tar lenger tid.

Krav som følger av anvendt papir - heatset

Papir

Rastertetthet
(lpi)

Fargesum

Fargeprofil for konvertering av bilder

Bestrøket - WFC, MWC, LWC

150

300%

ISOcoated_v2_300_eci.icc

Superkalandrert - SC

133

270%

SC_paper_eci_wpMG3.icc

Maskinbestrøket - MFC

133

280%

PSO_MFC_Paper_eci.icc

Ubestrøket offset - WFU

133

280%

ISOuncoated_280.icc

Forbedret avispapir - INP

133

260%

PSO_SNP_Paper_eci_wpINP.icc

Krav som følger av anvendt papir - sheetfed

Papir

Rastertetthet (lpi)

Fargesum

Fargeprofil for konvertering av bilder

2- og 3-dobbelt bestrøket papir - WFC

175

330%

ISOcoated_v2_eci.icc

Bestrøket - MWC, LWC

150

300%

ISOcoated_v2_300_eci.icc

Ubestrøket offset - WFU

133

280%

ISOuncoated_280.icc

Kartong - bestrøket side

150

300%

ISOcoated_v2_300_eci.icc

Kartong - ubestrøket side

133

280%

ISOuncoated_280.icc

Krav til filer

Filformat:
PDF i henhold til standard PDF/X:1-a (2001).
Framstilling av PDF-filer som tilfredsstiller kravene:
Ta utgangspunkt i veiledningen på Kroonpress' hjemmeside.
Useparert PDF-fil:
PDF-filene må være i useparert form (composite).
En PDF-fil = en side:
Hver PDF-fil må kun inneholde en side. Ta utgangspunkt i veiledningen på Kroonpress' hjemmeside.
Omslagsfiler:
Trykksakens omslagssider og rygg må ikke være satt opp sammen, men må være i separate filer.
PDF-filenes navn:
Filnavnet på hver PDF-fil i trykksaken må inneholde oppdragsnavn og sidetall (f.eks print008.pdf – side i trykksaken «Print». 8).
PDF-filer er endelige:
PDF-filene må være endelige, dvs at alle annonser og andre elementer må være montert i PDF-en som sendes trykkeriet.
Format på layout:
1 : 1  (layout må ha samme dimensjoner som sluttresultatet).
Trykketeknisk markering:
Generelt skal ikke PDF-filene inneholde noen trykketekniske markeringer – kontrollskalaer, fargenavn, registreringsmerker (registration marks) eller skjæremerker (crop marks). I utfallende kant (bleed) må ikke skjæremerker (eller merker som markerer perforeringslinjer) ligge nærmere det rene trykkeformatet (TrimBox) enn 3 mm.
Skrifttyper (fonts):
Alle skrifttyper (fonts) som er brukt i layouten må være innebygd i PDF-filene som sendes trykkeriet.
Endring av filer:
Dersom kunden gjør endringer i filene som er oversendt Kroonpress, må trykkforberedelsesavdelingen eller salgssjefen umiddelbart underrettes om dette. I motsatt fall garanterer ikke Kroonpress at endringene blir med ved trykking.
Godkjenning av softkorrektur:
Godkjenning av softkorrektur må gis skriftlig (f.eks e-post).

Krav til fargekorrektur

Kroonpress aksepterer fargekorrekturer sendt av oppdragsgiver på følgende vilkår:

 • ved forberedelse av korrekturene og filene er det anvendt en og samme fargeprofil, som samsvarer med det anvendte trykkepapiret;
 • riktigheten av fargetonene på fargekorrekturen er kontrollerbar:
  • hver fargekorrektur har en kontrollstripe i samsvar med ISO-kravene, f.eks UGRA/FOGRA Medienkeil;
  • ved andre kontrollstriper må det i målefeltene legges til tilsvarende CMYK-verdier;
  • for hver fargekorrektur må fargeprofilens navn være angitt;
  • dersom det er benyttet en ikke-standard profil, må også denne oversendes Kroonpress.
 • kontrollresultatene for korrekturene svarer til ISO 12647-7:2007 kravene.

Ved avvik fra de tekniske kravene...

har Kroonpress rett til å avvise avvikende materialer innlevert av oppdragsgiver og kreve levering av materialer som samsvarer med de tekniske vilkårene.

For å sikre høy trykkekvalitet har Kroonpress rett til å gjøre følgende uunngåelige trykketekniske endringer i kundens filer:

 • tillegg av overtrykk for svart farge (100% K);
 • tillegg av overlapp (trapping) for grenselinjen mellom objekter av ulik farge;
 • reduksjon av den maksimale summerte rasterprosenten til en egnet verdi for trykkepapiret;
 • Konvertering av RGB og Pantone fargetoner til CMYK fargeområde (unntatt dersom kunden har bestilt en Pantone tilleggsfarge).

Kostnader hos Kroonpress til omarbeidelse av materialer som ikke samsvarer med de tekniske kravene, samt ekstrakostnader påløpt som følge av de avvikende materialene, bæres av oppdragsgiver.