Aikakauslehtien

* Please note that due to different languages the technical requirements in your language may not be always completely translated. Therefore, please follow also technical requirements in english.

Aikakauslehtien asemointiin ja tiedostoihin liittyviä teknisiä ohjeita

Asemointi-ohjeita

Liimasidottujen aikakauslehtien leikkausvara (bleed):
Asemoitaessa jokaisen puhtaan pinnan reunaan tulee lisätä 5 mm:n leikkausvara (bleed). Leikkausvaran tulee olla symmetrinen, ja asemoidun alueen tulee olla paperiarkin keskellä.
Lankasidottujen aikakauslehtien leikkausvara (bleed):
Asemoitaessa jokaisen puhtaan pinnan kolmeen ulkoreunaan tulee lisätä 5 mm:n leikkausvara (bleed).
Liimasidottujen aikakauslehtien kahdelle sivulle ulottuvat kuvat:
On huomioitava, että etu- ja takakannen sisäpuoli liimataan sisäsivuun noin 5 mm:n liimauksella. Jotta kannen sisäsivulta sisältölehdelle ulottuva kuva näkyisi jatkuvana, kuvan molempia puolia tulee siirtää 5 mm ulkoreunaan päin. Samoin tulee siirtää paksujen yli 100-sivuisten aikakauslehtien kahdella vastakkaisella sisäsivulla olevia kuvia.
Asemoinnin sijoittelu:
Tekstit ja muut tärkeät asemointielementit tulee sijoittaa vähintään 4 mm:n päähän leikkausreunasta.
Online-liimatut aikakauslehdet:
Asemoitaessa tulee ottaa huomioon, että lehtiä liittävä keskimmäinen liimaus kattaa 1 mm sivun sisäreunasta.
Päällepainatus (overprint):
Väriä (paitsi 100 % mustaa) sisältäviä kohteita ei saa määritellä päällepainatukseksi. Värillisellä taustalla oleville kohteille ja tekstille (100 % K) tulee lisätä musta päällepainatus (black overprint). Mustilla pinnoilla, joihin ei haluta päällepainatusta (esimerkiksi kuvan musta reuna) tulee käyttää ei-päällepainatusmustaa – CMY: 1 %, K: 100 %. Tavallisesti black overprintlisätään painossa automaattisesti painolaadun parantamiseksi.
Kohteiden lihotus (trapping):
Eriväristen kohteiden yhtymäkohdassa tulee huolehtia, että tummemman kohteen reuna peittää 0,15–0,4 mm vaaleamman kohteen reunasta (trapping). Negatiivitekstissä (valkea teksti mustalla taustalla) tulee käyttää keep-away trapping – valkea teksti reunustetaan erityisellä mustalla viivalla. Tavallisesti trapping lisätään painossa automaattisesti painolaadun parantamiseksi.
Viivagrafiikka (line-art):
Viivagrafiikan viivan paksuuden tulee olla vähintään 0,15 mm. Toistensa päälle painettavissa viivagrafiikoissa ei saa olla enempää kuin kahta osaväriä.
Puhdassävyiset kuvat:
Painolaatua ajatellen värisävyt tulee puhdistaa, jolloin kuvista poistetaan ”nuhruiset” sävyt. Puhtaat sävyt saadaan, kun sinisistä sävyistä poistetaan keltainen, vihreistä magenta (aniliininpunainen), keltaisesta syaani (sinivihreä) jne., kuitenkin siten, että kuvan yksityiskohdat eivät kärsi.
Kaikkien kuvien vektorikohteiden väriavaruudet – heatset-paino:
Pantone-värit, RGB, Lab jne. muunnetaan automaattisesti CMYK-väreiksi.
Kaikkien kuvien vektorikohteiden väriavaruudet – arkkipainettavat kannet, liitteet jne.:
CMYK + tilauskirjeessä mainitut Pantone-värit. Muut Pantone-värit, RGB, Lab jne. muunnetaan automaattisesti CMYK:ksi, ja se saattaa muuttaa oleellisesti asiakkaan toivomia värisävyjä.
Mustan värin käyttö:
Asemoitaessa pienissä mustissa teksteissä ja viivakohteissa tulee välttää nelivärimustaa (rich black). Sen sijaan suurilla mustilla pinnoilla tulee käyttää nelivärimustaa (esimerkiksi C:40, M:30, K:100).
Mustavalkoiset vektorikohteet:
Mustavalkoiset vektorikohteet eivät voi sisältää CMYK- tai RGB-värisävyjä.
Koko alueen tai yhdenmukaisen rasterin reprodusoimisen rajat paperilla:
Näiden rajojen ulkopuolella yhdenkään tärkeän asemoidun osan värisävy ei voi perustua rasteriin (katso ISO12647-2).
Korkein yhteenlaskettu rasteriprosentti (TIL – total ink limit):
Riippuu painopaperin teknisistä ominaisuuksista. Takaamme, että käytämme kuvissa oikeaa ICC-profiilia. Vektorigrafiikassa asemoijan huolena on noudattaa tätä vaatimusta.
Asemoitujen kuvien erotuskyky:
Kaksinkertainen rasteritiheys (katso käytettävän painopaperin tekniset ominaisuudet). Pienempi tiheys huonontaa kuvien laatua, mutta suurempikaan tiheys ei paranna sitä vaan suurentaa tiedostojen kokoa ja hidastaa niiden käsittelyä.
Resoluutioltaan pienten kuvien erotuskyvyn digitaalinen nostaminen tarvittavaan arvoon:
Kroonpressin automaattitarkistus ei huomaa resoluution nostoa. Toimi on asemoijan vastuulla.
Liitteiden perforointi:
Repäisylinjaa ei tarvitse merkitä, mutta tarvittaessa se voidaan merkitä spot-värillä (esim. Perforation), ja sen tulee olla päällepainettava (overprint). Aikakauslehdessä olevan tyypillisen kupongin repäisylinjan etäisyys sidontareunasta on 15 mm.
Yli koko sivun ulottuva ja puolittainen perforointi:
Yli koko sivun ulottuva perforointi tehdään suoraan ja katkeamattomasti sivun reunasta reunaan, ja se suoritaan nuuttauskoneen rei’ittimellä. Puolittainen tai käyrä perforointi tehdään stanssaamalla. Myös kartongit perforoidaan stanssaamalla. Tällöin valmistetaan tarvittavan muotoinen stanssi, joten koko prosessiin kuluu enemmän aikaa.
Käytettävän painopaperin tekniset tiedot – paperi, rasteritiheys, värisumma, kuvien modifioinnin väriprofiili. Päällystetyt, erikoiskalkitut, konepäällysteiset, päällystämättömät offset ja korjatut aikakauslehtipaperit. Kaksin- ja kolminkertaisesti päällystetyt paperit ja kartongit. Päällystetty ja päällystämätön puoli.

Tiedostoille asetut vaatimukset

Tiedostoformaatti:
PDF, PDF/X:1-a-standardin mukaiset
Standardin mukaisen PDF-tiedoston luominen:
Kroonpressin kotisivulla esitettyjen ohjeiden mukaisesti
Yhdistelemätön PDF-tiedosto:
PDF-tiedostot tulee esittää yhdistelemättömässä muodossa (composite).
Yksi PDF-tiedosto sivua kohden:
Yhdessä PDF-tiedostossa voi esittää vain yhden sivun. Katso lähemmin Kroonpressin kotisivun ohjeita.
Kansitiedostot:
Painotuotteen kansisivut ja selkämys tulee esittää kukin eri tiedostossa.
PDF-tiedostojen nimet:
Jokaisen painotuotteen PDF-tiedostonimessä tulee esiintyä työn nimi ja sivunumero (esimerkiksi Print-nimisen painotuotteen kahdeksannen sivun tiedosto muodossa print008.pdf).
PDF-tiedoston valmistusaste:
PDF-tiedostot tulee olla valmistettu loppuun asti, eli kirjapainoon lähetetyssä PDF-tiedostossa tulee olla kaikki mainokset ja muut elementit.
Asemointiformaatti:
Asemoidun version ja valmiin painotuotteen tulee olla mittakaavassa 1 : 1.
Painotekniset merkinnät:
PDF-tiedostossa ei saa olla painoteknisiä merkintöjä eli painon tarkistusasteikkoja, värien nimiä, liitosmerkkejä (registration marks) tai leikkausmerkkejä (crop marks). Leikkausvara-alueella (bleed) sijaitsevat leikkausmerkit (tai perforointilinjamerkit) eivät saa sijaita 3 mm lähempänä puhdasta painoformaattia (TrimBox).
Fontit:
Kirjapainoon lähetetyn PDF-tiedoston tulee sisältää kaikki asemoinnissa käytetyt fontit.
Tiedostojen muutokset:
Jos asiakas haluaa tehdä muutoksia Kroonpressiin lähettämiinsä tiedostoihin, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi painovalmisteluosastoon tai myyntijohtajalle. Muussa tapauksessa Kroonpress ei takaa, että muutokset ehditään tehdä ennen painoa.
Vedostuksen (Soft proof) vahvistus:
Soft proof ‑vahvistus tulee esittää kirjallisena (esimerkiksi sähköpostitse).

Värinäytteiden vaatimukset

Kroonpress hyväksyy tilaajan lähettämät värinäytteet seuraavin ehdoin:
 • Näytteiden ja tiedostojen laadinnassa on käytetty samaa, painopaperia vastaavaa väriprofiilia.
 • Värisävyjen oikeellisuus on mahdollista tarkistaa seuraavasti:
  • Jokaisessa värinäytteessä on ISO-vaatimukset täyttävä tarkistuskaista, esimerkiksi Medienkeil.
  • Muuta tarkistuskaistaletta käytettäessä liitteenä tulee olla mittausaluetta vastaavat CMYK-arvot.
  • Jokaisen värinäytteen tulee sisältää väriprofiilin nimi.
  • Käytettäessä epästandardisia värinäytteitä Kroonpressiin tulee lähettää myös ne.
 • Näytteiden tarkistusmittaukset ovat ISO-vaatimusten mukaisia.

Jos teknisiä ehtoja ei ole täytetty,

Kroonpressillä on oikeus hylätä materiaalit, jotka eivät täytä teknisiä ehtoja, ja vaatia tilalle tekniset ehdot täyttäviä materiaaleja.
Hyvän painolaadun takaamiseksi Kroonpressillä on oikeus tehdä asiakkaan tiedostoihin seuraavat välttämättömät muutokset:
 • päällepainatuksen (overprint) lisääminen mustaan väriin
 • eriväristen kohteiden reunojen lihotus (trapping)
 • maksimaalisen yhdistetyn rasteriprosentin vähentäminen painopaperin teknisten ominaisuuksien mukaiseksi
 • RGB- ja Pantone-värien muuntaminen CMYK-väriavaruuteen (paitsi jos asiakas on tilannut Pantone-lisävärin).

Tilaaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat Kroonpressissä tilaajan esittämien materiaalien muuttamisesta teknisiä ehtoja vastaaviksi, sekä kirjapainossa syntyneistä lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat materiaaleista, jotka eivät vastaa teknisiä ehtoja.