Miljöpolicy

Kroonpress Ltd. är medveten om sitt miljöansvar i sin verksamhet. Hänsyn till miljön är en värdesatt del av dess affärsverksamheter. Miljömedvetenhet är en integrerad del av styrningssystemet. Varje nivå av organisationen har bestämda miljörättigheter och -skyldigheter. Ett av Kroonpress mål är en systematisk tillämpning och implementering av sådana produkter och procedurer som minskar föroreningen av levnadsmiljön och antalet hälsoriskfaktorer. Kroonpress följer kraven fastslagna i ISO 14001 standarden. I maj 2003 sammanställdes den första miljörapporten för Kroonpress Ltd. Rapporten innehåller en undersökning av Kroonpress’ verksamhets miljömässiga hållbarhet under de senaste två åren, 2000-2002.