Tehnilised nõuded ajalehtede kujundusele ja failidele

Kehtivad alates 01.09.2009

Otseteed: ajalehe näidis pdf, ajalehe kokkutrykk, rich-black, line-artvaiksed-tekstid, ajalehe cmyk, teravustamineajalehe profiil, ajalehe piltide DPI, ajalehe rastrivahemiknõuded PDF failidele, ajalehe pdfajalehe-pdf-failinimilõigatud ajaleht, tagurpidi

Nõuded kujundusele

Ajalehe trükipind:

Ajaleht on lõikamata, ilma lõikevaruta trükis lõppformaadiga 315x420 mm, millest trükipind on 300x390 mm.

Ajalehe allservas tuleb jätta 15 mm tühja pinda alumise serva kujunduse värvide (nt reklaam) vastasküljele kandumise vältimiseks (määrdumine) .

Ajalehe välisserva tuleb jätta 15 mm tühja pinda tehnoloogiliste nõelaaukude jaoks.

Ajalehe näidis PDF fail.


Lõigatud ajalehed:

Välisservades peavad servani ulatuvad kujunduselemendid jätkuma peale lõikejoont  5 mm.

Kõik kujunduselemendid (va lõikevaru omavad elemendid) peavad asuma lõikejoonest vähemalt 4 mm seespool.


Kokkutrükk ja värvid:

Ajalehtede kujundamisel tuleb arvestada, et värvide kokkutrükk tabloidtrükise allservas on problemaatilisem kui ülal.

Parima trükitulemuse saamiseks peab värvipildid töötlema puhtaks ja säravaks, eemaldades piltidest «määrivad toonid». Puhaste värvitoonide saamiseks on soovitav eemaldada sinistest toonidest kollane, rohelistest magenta, kollastest tsüaan jne, ilma et kannataksid pildi detailid.


Ületrükk (overprint):

Värvilistele objektidele (ka valged objektid, kuid va 100% mustad objektid) ei tohi olla defineeritud ületrükki. Värvilistel taustadel olevatele mustadele kujunduselementidele ja tekstidele (100% K) tuleb lisada musta ületrükk (black overprint).

Mustadele pindadele, millel peab vältima ületrükki (näiteks pildi serva kattev must kast) tuleb kasutada ületrükita musta – CMY:1%, K:100%.

Ajalehetrükis võib must pind tunduda hallina ning seetõttu soovitatakse kasutada suure pinna värviks ajalehe rikastatud musta C:40%, K:100%.

Mustade kujundusobjektide ületrükk lisatakse trükikvaliteedi tõstmise eesmärgil trükikojas automaatselt. Valgetelt objektidelt (tekstidelt) ületrükki ei eemaldata.


Objektide ülekate (trapping):

Erinevat värvi objektide kokkupuute kohas on vajalik, et tumedama objekti serv kataks heledama objekti serva värvi 0,15–0,4 mm ülekattega (trapping).

Negatiivteksti korral (valge tekst mitmevärvi-mustal taustal) aitab värvide kokkutrüki probleeme vähendada nn keep-away trapping - teksti taha lisatud 0,1...0,15 mm äärejoon, mille värviks on ületrükita must CMY:1%, K:100%.

Värvide ülekatted lisatakse kõrge trükikvaliteedi tagamiseks trükikojas automaatselt.


Joongraafika (line-art):

Joongraafika minimaalne joonepaksus peab olema vähemalt 0,15 mm.

Joongraafika ei tohi sisaldada üle kahe osavärvi, mis trükitakse teineteise peale.


Tekstid:

Vältida tekste suurusega 8 punkti või väiksemaid (kõrgus väiksem kui 3 mm, tähejoone paksus alla 0,3 mm), mis tehtud valge värviga värvipinna sees (nn negatiivtekst ehk knockout) või mitme värviga (eriti heledad).

Kursiivis või šeriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.

Vältida kontrasti tagamiseks valgete kirjade asetamist 50%-st heledamasse rastripinda või kollasesse täispinda.

Alati tuleb eelistada vektorikujul tekste ja vältida tekstide teisendamist pildiks (piksliteks).


Memoflag (ajalehe insert):

Memoflagi kujundamisel juhinduda nõudmistest ajakirja tehnilistes tingimustes.


Leheküljed ajalehepaberil - coldsettrükk

Kõikide piltide ja vektorobjektide värviruum:

CMYK

Pantone toonid, RGB, Lab jmt. teisendatakse automaatselt CMYK-i, mis võib tellija poolt soovitud värvitoone oluliselt moonutada.

ICC profiil piltide CMYK-i teisendamiseks:

ISOnewspaper26v4

Referentsfail  IFRA26.

Maksimaalne summaarne rastriprotsent (TIL - total ink limit):

240%

Piltidel tagatakse õige ICC profiili kasutamisega, vektorgraafikas peab selle nõude täitmise eest hoolitsema kujundaja.

Rastritihedus:

85 lpi

Vastavalt paberitootja soovitusele.

Tervikliku ja ühetaolise rastri reprodutseerimise piirid paberil:

3% - 90%

Kujunduse ühegi olulise osa värvitoon ei tohi tugineda rastrile väljaspool neid piire (vt ISO12647-3).

Piltide lahutusvõime:

170 dpi (kahekordne rastritihedus)

Väiksem halvendab piltide kvaliteeti, suurem kvaliteeti ei paranda, kuid tõstab failide andmemahtu ja aeglustab nende töötlemist.

Madala resolutsiooniga piltide lahutusvõime digitaalne tõstmine nõutava väärtuseni:

Kroonpress käsitleb sellist teisendust kujundaja ettekavatsetud tegevusena. Failide automaatkontroll seda ei avasta.

Suuremad mustad tekstid ja pinnad:

kasutada ainult musta värvi (CMY-0%, K-100%)

Suured 4-värvi mustaga pinnad suurendavad oluliselt määrimise ohtu.

Piltide lisateravustamine:

kasutada võimaluse korral filtrit Unsharp Mask

Trükiprotsessis muutub rastripunkt ajalehepaberil hägusemaks ja vähendab piltide teravust.

Leheküljed kaetud paberil - heatsettrükk

Kõikide piltide ja vektorobjektide värviruum:

CMYK

Pantone toonid, RGB, Lab jmt. teisendatakse automaatselt CMYK-i, mis võib tellija poolt soovitud värvitoone oluliselt moonutada.

ICC profiil piltide CMYK-i teisendamiseks:

PSO_LWC_Improved_eci

Referentsfail  FOGRA45L.

Maksimaalne summaarne rastriprotsent
(TIL - total ink limit):

300%

Piltidel tagatakse õige ICC profiili kasutamisega, vektorgraafikas peab selle nõude täitmise eest hoolitsema kujundaja.

Rastritihedus:

150 lpi

Vastavalt paberitootja soovitusele.

Tervikliku ja ühetaolise rastri reprodutseerimise piirid paberil:

3% - 97%

Kujunduse ühegi olulise osa värvitoon ei tohi tugineda rastrile väljaspool neid piire (vt ISO12647-2).

Piltide lahutusvõime kujunduses:

300 dpi (kahekordne rastritihedus)

Väiksem halvendab piltide kvaliteeti, suurem kvaliteeti ei paranda, kuid tõstab failide andmemahtu ja aeglustab nende töötlemist.

Madala resolutsiooniga piltide lahutusvõime digitaalne tõstmine nõutava väärtuseni:

Kroonpress käsitleb sellist teisendust kujundaja ettekavatsetud tegevusena. Failide automaatkontroll seda ei avasta.

Nõuded failidele

Failide formaat:

PDF vastavalt standardile PDF/X:1-a (2001).


Standardile vastavate PDF failide tegemine:

Lähtuda juhistest Kroonpressi kodulehel www.kroonpress.eu


Separeerimata PDF fail:

PDF failid peavad olema separeerimata kujul (composite).


Üks PDF fail = üks lehekülg:

Igas PDF failis peab sisalduma ainult üks lehekülg. Lähtuda juhistest Kroonpressi kodulehel www.kroonpress.eu


PDF failide nimed:

Ajalehtede PDF failid peavad olema nimetatud (kodeeritud) vastavalt Kroonpressi müügiosakonnast saadud juhistele (näiteks 1. veebruaril ilmuva ajalehe "XYZ" lehekülg 3 faili nimeks on XYZ0102003.PDF).


PDF faili lõplikkus:

PDF failid peavad olema lõplikud, st kõik reklaamid ja muud elemendid peavad olema monteeritud trükikotta saadetud PDF faili.

Tagant ettepoole algavate lehekülgedega trükiste korral (nn tête-bêche) peavad trükikotta saadetavas PDF failid olema leheküljed trükise trükkimise järgi s.o. tagurpidi leheküljed on nummerdatud eest tahapoole ja pööratud 180 kraadi. Pööramine ja lehekülgede järjekorra ümberpööramine on võimalik Indesign lisaga MultiPageImporter ja Acrobat Pro.


PDF faili suurus:

1 : 1  (kujundus ja lõpptulemus ühes ja samas mõõdus).


PDF faili mõõtmed:

Nii lõigatud kui lõikamata ajalehtede PDF failid peavad automaatse poognamontaazisüsteemi jaoks olema mõõdus 315x420 mm.

3/4-laiusega paberirullist (600 mm) trükitavas ajalehes saab moodustada päisessse rajastatud pooliku lehekülje kõrgusega 180 mm (laius endiselt 315 mm). Kujunduse PDF failis tuleb kasutada normaalsuuruses pinda 315x420 mm, milles tegelik trükipind  300x180 mm paigutub lehe ülaserva ja tegeliku trükipinna allservas tuleb kujundust pikendada 5 mm (varu, mis kompenseerib paberi tehnoloogilised nihked).


Lõigatud ajalehe mõõtmed:

Lõigatud ajalehe väikseim võimalik formaat on 280x380 mm. Suurim võimalik (ilma lõikevaruta) formaat on 305x408 mm.

Lõigatud ajalehe kujundus tuleb teha suuremale pinnale, nii et PDF failid on automaatse poognamontaazisüsteemi jaoks mõõdus 315x420 mm (välisservadesse jätta lõikevaru ja valget trükivaba pinda, kujundus on nihkes siseserva poole).

Vaata ka näidisfail.


Lõigatud ajalehe kujunduse paigutus failis:

Leheküljed tuleb horisontaalsuunas joondada ajalehe siseserva poole, vertikaalsuunas keskele.


Trükitehniline markeering

PDF failides ei tohi olla mingit trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrüki (registration marks), lõike (crop marks) ega muid märke.


Kirjatüübid (fonts)

Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma trükikotta saadetud PDF failides.


Failide muutmine

Kui klent teeb Kroonpressi saadetud failides muudatusi, peab ta sellest koheselt teavitama trüki ettevalmistuse osakonda (TEVO) või müügijuhti. Sellise info puudumisel ei garanteeri Kroonpress muudatuste trükki jõudmist.


Tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali korral...

Kroonpressil on õigus tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastav materjal tagasi lükata ja nõuda tehnilistele tingimustele vastava materjali esitamist.

Kõrge trükikvaliteedi tagamiseks on Kroonpressil õigus teha kliendi failides järgmisi vältimatuid trükitehnilisi muudatusi:

  • mustale värvile (100% K) ületrüki (overprint) lisamine;
  • erinevat värvi objektide  piirjoonele ülekatte (trapping) lisamine;
  • RGB ja Pantone toonide teisendamine CMYK värviruumi.

Tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali ümbertegemise kulud Kroonpressis, samuti tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali tõttu tekkinud lisakulud trükikojas kannab tellija.