Tehnilised nõuded ajakirjade kujundusele ja failidele

Kinnitatud 01.09.2009

Otseteed: lõikevarusisekaanereklaam, turvaala, liimköideületrükk, valge tekst, väikesed tekstidcmyk, logovarvid, metallikvärv, dpiperfo, vöötkoodstants, foolio, kohtlakklakidprofiilid, kaanefailidklapiga kaaned, ajakirjapdffailinimed, cropmarks, värviproof, vastutus

Tehnilised nõuded kujundusele

Lõikevaru (bleed) liimköites ajakirjad:

Kujundamisel tuleb puhtale formaadile lisada 5 mm lõikevaru (bleed) igale küljele

Lõikevaru peab olema sümmeetriline ja kujundus peab paiknema lehekülje keskel. NÄIDIS.


Lõikevaru (bleed) traatköites ajakirjad:

Kujundamisel tuleb puhtale formaadile lisada 5 mm lõikevaru (bleed) vähemalt kolmele välisküljele. Siseservas võib lõikevaru olla, aga ei pea olema.


Üle kahe lehekülje ulatuvad pildid liimköites ajakirjades:

Tuleb arvestada, et esi- ja tagakaane sisekülg liimitakse sisulehekülje külge umbes 5 mm liimiribaga.

Seetõttu tuleb kaane siseküljelt sisu leheküljele ulatuva pildi  korral korrektse jätkuva pildi saamiseks nihutada mõlemaid pildi pooli 5 mm võrra välisserva poole. Samamoodi tuleb toimida paksude (rohkem kui 100 lk) ajakirjade puhul sisulehekülgedel olevate kahelehe­küljeliste piltide pooltega. Vt õpetust.


Kujunduselementide paigutus:

Tekstid ja muud kriitilised kujunduselemendid peavad asuma vähemalt 4 mm kaugusel lehekülje servadest. Sellega kindlustatakse lehekülje servade lähedal asuvate kujunduselementide säilimine voltimise, köitmise (liimimine/traatimine) või lõikamise protsesside ebatäpsuste korral.


Online-liimiga ajakirjad:

Kujunduse paigutamisel sisemise köiteserva äärde tuleb arvestada, et lehekülgi koos hoidev keskmine liimiriba katab 1 mm ulatuses lehekülje siseserva (s.t. et liimiriba on kaksiklehekülje keskel 2 mm laiune). Tekstid ja muud kriitilised kujunduselemendid peavad asuma vähemalt 4 mm kaugusel lehekülje servadest. Sellega välditakse kujunduse kadumist liimi alla.

20-, 28-, 40- ja 56-leheküljelistel online-liimiga trükistel kasutatakse voltimisskeemi, kus mõned lehed ei ole paarisküljed vaid üksikud lehed ja nendel lehtele on lehekülje servas liimiriba, mis katab trükipinnast ära kuni 10 mm. Seetõttu tuleb sellistel trükistel ja eriti neil lehekülgedel vältida kujundust siseservas ning jätta 10 mm turvavaru ehk tekstivaba ruumi.

Antud turvavaru on kindlasti vajalik üksikutel ehk kitsama trükipinnaga leheküljedel, mis on järgnevad: 20-lk trükisel on 12-13 ja 16-17; 28-lk on üksikud lehed 19-22; 40-lk on 21-22, 27-30 ja 35-36; 56-lk on 31-32, 39-42 ja 49-50.


Ületrükk (overprint):

Värvilistele objektidele (va 100% must) ei tohi olla defineeritud ületrükki.

Värvilistel taustadel olevatele mustadele kujunduselementidele ja tekstidele (100% K) tuleb lisada musta ületrükk (black overprint).

Mustadele pindadele, millel soovitakse vältida ületrükki (näiteks pildi või tausta läbikumamine seda katvast mustast kastist) tuleb kasutada ületrükita musta – CMY:1%, K:100%.

Kujundamisel tuleb arvestada, et kõik mustad objektid (100% musta värvi tekstid ja taustad) tehakse ületrükkuvaks st black overprint lisatakse trükikvaliteedi tõstmise eesmärgil trükikojas automaatselt.

Ületrüki kontrollimiseks tuleb "ületrüki vaatereziim" aktiveerida - http://www.kroonpress.eu/yletrykk


Objektide ülekate (trapping):

Erinevat värvi objektide kokkupuute kohas on vajalik, et tumedama objekti serv kataks heledama objekti serva värvi 0,15–0,4 mm ülekattega (trapping).

Negatiivteksti korral (valge tekst mitmevärvi-mustal taustal) aitab värvide kokkutrüki probleeme vähendada nn keep-away trapping - teksti taha lisatud 0,1...0,15 mm äärejoon, mille värviks on ületrükita must CMY:1%, K:100%.

Üldjuhul lisatakse trapping ja ka keep-away trapping trükikvaliteedi tõstmise eesmärgil trükikojas automaatselt.


Joongraafika (line-art):

Joongraafika minimaalne joonepaksus peab olema vähemalt 0,15 mm.

Joongraafika ei tohi sisaldada üle kahe osavärvi, mis trükitakse teineteise peal.


Tekstid:

Ei tohi kasutada 8 punkti või väiksemaid (kõrgus väiksem kui 3 mm, joone paksus alla 0,3 mm) valgeid tekste (knockout) värvipinna sees ega mitmest osavärvist (C+M+Y+K) koosnevaid (nt heledaid) tekste.

Kursiivis või šeriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.

Vältida kontrasti tagamiseks valgete kirjade asetamist 50%-st heledamasse rastripinda või kollasesse täispinda.

Vältida alla 8-punktiste tekstide jaoks halli värvi kasutamist. Kasutada ainult musta värvi (100% K), et säilitada teksti loetavus.

Alati tuleb eelistada vektorikujul tekste ja vältida tekstide teisendamist pildiks (piksliteks).


Puhaste toonidega pildid:

Parima trükitulemuse saamiseks peab värvipildid töötlema puhtaks ja säravaks, eemaldades piltidest «määrivad toonid». Puhaste värvitoonide saamiseks on soovitav eemaldada sinistest toonidest kollane, rohelistest magenta, kollastest tsüaan jne, ilma et kannataksid pildi detailid.


Kõikide piltide ja vektorobjektide värviruum - heatsettrükk:

CMYK. Pantone toonid, RGB, Lab jmt teisendatakse automaatselt CMYK-i, mis võib tellija poolt soovitud värvitoone oluliselt moonutada.


Kõikide piltide ja vektorobjektide värviruum - kaaned, inserdid jmt. poognatrükis:

CMYK + tellimiskirjas märgitud Pantone toon(id). Muud Pantone toonid, RGB, Lab jmt teisendatakse automaatselt CMYK-i, mis võib tellija poolt soovitud värvitoone oluliselt moonutada.

Pantone lisavärvidega kujundamisel ei tohi kasutada pooltoone (rastreid) ja tuleb arvestada, et Pantone värvitoonid on ette nähtud täisvärvidega (100% värvitoon) trükkimiseks.


Firmagraafika värvid:

Vektorgraafikas kujundatud väga olulistes värvitoonides (firma või logo värvid jmt.) pindade puhul peab kujundaja trükipaberile ja trükimeetodile vastavat ICC profiili kasutades leidma sellise CMYK rastrite kombinatsiooni, et trükises säiliksid selle värvitooni võimalikult lähedased L*a*b* väärtused.

Teisenduseks saab kasutada juhendit Kroonpressi kodulehel. Abi saamiseks võite alati pöörduda trükikoja poole.


Metallik- ja floresents(neoon)värvid:

Pantone metallikvärvide (nt Pantone 871) ja florestsentvärvide (nt Pantone 801) kasutamisel tuleb arvestada, et need värvid ei ole läbipaistvad vaid katvad (Opaque) ja et need trükitakse paberile viimaste värvidena.

Kujundades metallik- või neoonvärvi taustale musti tekste tuleb kasutada ületrükita musta (C:1%, M:1%, Y:1%, K:100%). Kasutades tavalist musta (ainult 100% K), kaetakse must tekst läbipaistmatu lisavärviga ja must ei jää näha.


Musta värvi kasutamine:

Kujundamisel tuleb väikeste mustade tekstide ja joonobjektide puhul kasutada ainult musta (100K) ja vältida mitmevärvi-musta kasutamist.

Suurte mustade taustapindade puhul soovitame kasutada mitmevärvi-musta (rich black) C:50, M:40, Y:40, K:100.

Objektide värvina soovitame vältida kokkutrükimärkide ja lõikemärkide värvi All (või Registration), mis teisendatakse automaatselt ainult mustaks värviks (100K).


Must-valged vektorobjektid:

Must-valged vektorobjektid ei tohi sisaldada CMYK ega RGB värvitoone.


Tervikliku ja ühetaolise rastri reprodutseerimise piirid paberil:

3% - 97%. Kujunduse ühegi olulise osa värvitoon ei tohi tugineda rastrile väljaspool neid piire (vt ISO12647-2)


Maksimaalne summaarne rastriprotsent (total ink limit):

Vt kasutatavast paberist sõltuvaid nõudeid vastavalt trükiviisile.

Piltidel tuleb see tagada õige ICC profiili kasutamisega, vektorgraafika värvide korral peab selle nõude täitmise eest hoolitsema kujundaja. Paberile lubatud värvisumma piiri (ehk maksimaalset summaarset rastriprotsenti) ületavates kohtades olev trükivärv ei kuiva õigeaegselt ja määrib teisi trükiseid.


Piltide lahutusvõime kujunduses (dpi):

Soovitatult kahekordne rastritihedus (rastritihedusi (lpi) vt kasutatavast paberist sõltuvaid nõudeid) ehk valemiga dpi = 2 x lpi.

Väiksem halvendab piltide kvaliteeti, suurem kvaliteeti ei paranda, kuid tõstab failide andmemahtu ja aeglustab nende töötlemist.

Juhindume GWG 2015 Specification soovitustest.


Madala resolutsiooniga piltide lahutusvõime digitaalne tõstmine nõutava väärtuseni:

Kroonpress käsitleb sellist teisendust kujundaja ettekavatsetud tegevusena. Failide automaatkontroll seda ei avasta. Trükises näevad sellised pildid välja udused (pixelation).


Perforatsioon (läbiv ja katkev):

Perforatsioonijoont ei pea kujundusse joonistama, kuid võimalusel tuleks kujundada spot-värviga (nt Perforation) ja olema ületrükkuv (overprint). Tüüpiline ajakirjas oleva kupongi perforatsioonijoone kaugus köiteservast on 15 mm.

Läbiv perforatsioon kulgeb sirgelt ja katkematult lehe servast servani ning  teostatakse voltimismasina perforatsiooniseadmega.

Katkev ja erikujuline perforatsioon tehakse stantsimise teel. Ka kartongit perforeeritakse stantsiga. Selleks valmistatakse vastava kujuga stants ja kogu protsess võtab rohkem aega.


Stantsid:

Stantsijoon peab olema kujundatud spot-värviga (nt Dye-cut) ja olema ületrükkuv (overprint).

Eritüübilised stantsijooned tuleb kujundada erinevat värvi spot-värvidega: lõiketerad = punane (nt Tera), surunuudid = roheline (nt Nuut), perforatsioonid = kollane (nt Perfo). Stantsijoonte tegemisel tuleb vältida topeltjooni. Muude eriliste terade (liimiklapi tera, madalam tera, laineline tera) saadavust küsige enne tellimist.


Numbrid, vöötkoodid:

Fikseeritud numbrisuurusega numeratsiooninumbreid või muutuvat vöötkoodi ei ole vaja kujundusse lisada, kuid nende taustakasti kujundamisel tuleb arvestada, et nende trükipositsioon võib kõikuda kuni 2 mm (st taustapind tuleb teha suurem).

Vöötkood ajakirja kaanel tuleb kujundada loetavuse huvides must-valges (100%K) vektorgraafikas.


Fooliumiga kujunduselement:

Fooliumiga kujunduselement peab olema kujundatud must-valges (monocrome) vektorgraafikas spot-värviga (nt Folio) ja olema ületrükkuv (overprint).  Mitme erinevat tüüpi fooliumi kasutamise korral peavad need olema kujundatud erinevate spot-värvidega (nt Folio Gold ja Folio Silver). 

Fooliumi pealekandmise täpsus on 1 mm, mistõttu tuleb vältida fooliumobjektide ümber peenemaid kui 3 mm jooni (outline).

Fooliumiga trükitav joon või fooliumi pinna sees olev joon (knockout) peab olema vähemalt 0,3 mm ja soovitavalt 0,5 mm lai. Fooliumi pinna sees olevate kujunduselementide (negatiivkujutis, knockout) korral tuleb lisada 0,5 mm ülekatet (st fooliumpinna aukude alla trükitavad värvilised trükikujutised peavad olema suuremad kui fooliumiaugud).

Kuna foolium kantakse paberile kuumutamise ja surumise teel, siis tuleb arvestada, et surupressi jälg on nähtav ka paberilehe teisel küljel.


Kraabitav element:

Hõbedane kraabitav (loteriipileti) kujunduselement peab olema kujundatud spot-värviga (nt Scratch off) ja olema ületrükkuv (overprint). Kraabitav element kantakse paberile serigraafilisel meetodil.


Kohtlaki kujundus:

Kohtlakiga kujundusobjekt peab olema kujundatud spot-värviga (nt SpotUV) ja olema ületrükkuv (overprint). Kohtlakiga kujundusobjekti väikseim lubatud joonepaksus on 1 mm.


Lakkide ja laminaadi mõju värvitoonidele:

Lakid ja laminaadid võivad muuta nende alla jäävate värvide toone. Matid lakid ja laminaadid vähendavad oluliselt värvide eredust. Läikivad lakid ja laminaadid võivad muuta värvide ja paberi tooni.

Lisavärvi valikul tuleb arvestada, et vesidispersioonlakk, UV-lakk ja lamineerimine võivad keemilise reaktsiooni tulemusena oluliselt muuta mõnede Pantone värvide tooni. Mõlemat tüüpi lakid ja lamineerimine muudavad alati Pantone Purple tooni roosaks. Lakkide ja laminaadi toimel võivad tooni muuta ka PMS Rhodamin Red, Violet, Reflex Blue, Blue 072, Warm Red, Red 032 ja kõik värvisegud, mis sisaldavad eespool nimetatud Pantone põhivärve.


Kasutatavast paberist sõltuvad tehnilised nõuded - heatsettrükk

Paber

Rastritihedus (lpi)

Maks. summ. rastriprotsent

ICC profiil piltide teisendamiseks CMYK-i

Kaetud paberid - WFC, MWC, LWC

150

300%

PSO_LWC_Improved_eci

Superkalandreeritud paberid - SC

133

270%

SC_paper_eci

Masinkaetud paberid - MFC

133

280%

PSO_MFC_Paper_eci

Katmata offsetpaberid - WFU

133

280%

PSO_Uncoated_ISO12647_eci

Parendatud ajalehepaberid - INP

133

260%

PSO_SNP_Paper_eci

* Paberi nime järgi profiili valimiseks ja profiilifaili allalaadimiseks liikuge profiilide leheküljele.

Kasutatavast paberist sõltuvad tehnilised nõuded - poognatrükk

Paber

Rastritihedus (lpi)

Maks. summ. rastriprotsent

ICC profiil piltide teisendamiseks CMYK-i

2- ja 3-kordselt kaetud paberid - WFC

175

330%

ISOcoated_v2_eci

Kaetud paberid - MWC, LWC

150

300%

ISOcoated_v2_300_eci

Katmata paberid - WFU

133

280%

PSO_Uncoated_ISO12647_eci

Kartongid - kaetud külg

150

300%

ISOcoated_v2_300_eci

Kartongid - katmata külg

133

280%

PSO_Uncoated_ISO12647_eci

Paberi nime järgi profiili valimiseks ja profiilifaili allalaadimiseks liikuge profiilide leheküljele.

Trükifailide tehnilised nõuded

Failide formaat:

PDF vastavalt standardile PDF/X:1-a (2001).


Standardile vastavate PDF failide tegemine:

Lähtuda juhistest Kroonpressi kodulehel.


Separeerimata PDF fail:

PDF failid peavad olema separeerimata kujul (composite).


Üks PDF fail = üks lehekülg:

Võimalusel võiks igas PDF failis olla ainult üks lehekülg. Üheleheküljeliste PDF failide tegemisel lähtuda juhistest.

Vältida kokkukujundatud kaksiklehekülgi.


Kaanefailid:

Trükise kaane leheküljed ja selg võiksid olla kujundatud eraldi PDF failidesse (kokku viis (5) faili). Äärmisel juhul võiks esikaane lehekülg ja selg olla ühes PDF failis kuid erinevatel lehekülgedel.

Selja kujundamisel kaanetega kokku (üheks PDF leheküljeks) ei säili võimalust muuta selja paksust. Sellisel juhul tuleb selja paksus täpsustada müügijuhiga.

Kaante erilahenduste (klapp vms) korral tuleb täpsete mõõtudega joonist küsida müügiesindajalt. Mõõtude näidis.

Liimköites trükise selja paksus sõltub kasutatavatest paberisortidest ja tuleb igal konkreetsel korral üle täpsustada müügijuhiga.


PDF failide nimed:

Iga trükise PDF faili nimi peab sisaldama lehekülje numbrit ja töö nime (näiteks 008_print – lk 8 trükises «Print»). Võimaluse kasuta failinimes eraldajaks sümbolit "allkriips" (underscore). Leheküljenumber kirjuta failinime esimesse positsiooni.


PDF faili lõplikkus:

PDF failid peavad olema lõplikud, st kõik reklaamid ja muud elemendid peavad olema monteeritud trükikotta saadetud PDF faili.


Kujunduse formaat:

1 : 1  (kujundus ja lõpptulemus ühes ja samas mõõdus).


Trükitehniline markeering:

Üldjuhul ei tohi PDF failides olla mingit trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrüki märke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks).

Lõikevaru piirkonnas (bleed) asuvad lõikemärgid (või perforatsioonijoont tähistavad märgid) ei tohi asuda puhtale trükiformaadile (TrimBox) lähemal kui 3 mm.


Kirjatüübid (fonts):

Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma trükikotta saadetud PDF failides.


Failide muutmine:

Kui klent teeb Kroonpressi saadetud failides muudatusi, peab ta sellest koheselt teavitama trüki ettevalmistuse osakonda (TEVO) või müügijuhti. Vastasel juhul ei garanteeri Kroonpress muudatuste trükki jõudmist.


Softproofide kinnitamine:

Softproofide kinnitus tuleb anda kirjalikult (nt e-mail). Apogee Portal süsteemis antakse kinnitus Portalis.


Värviproofide tehnilised nõuded

Kroonpress ei aktsepteeri värvinäidistena teiste trükikodade värvinäidiseid ega muid väljatrükke, mis ei vasta järgmistele tingimustele. Kroonpress aktsepteerib tellija saadetud värviproofe ainult järgmistel tingimustel:

 • Proofid on valmistatud lõplikest trükikotta saadetud PDF failidest;
 • proofide ja failide tegemisel on kasutatud ühte ja sama ICC värviprofiili, mis vastab kasutatavale trükipaberile;
 • värvitoonide õigsus värviproofil on kontrollitav:
  • igal värviproofil on ISO12647-7:2007 nõuetele vastav kontrollriba, nt UGRA/FOGRA Medienkeil v2.0 või v3.0;
  • muu kontrollriba korral tuleb lisada mõõteväljadele vastavad CMYK väärtused;
  • igale värviproofile peab olema märgitud ICC värviprofiili nimi;
  • kui on kasutatud mittestandardset ICC profiili, tuleb ka see saata Kroonpressi.
 • proofide kontrolli tulemused vastavad ISO 12647-7:2007 nõuetele.

Vastutus tehnilistele nõuetele mittevastavuse korral

Kroonpressil on õigus tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastav materjal tagasi lükata ja nõuda tehnilistele tingimustele vastava materjali esitamist.

Kõrge trükikvaliteedi tagamiseks on Kroonpressil õigus teha kliendi failides järgmisi vältimatuid trükitehnilisi muudatusi:

 • mustale värvile (100% K) ületrüki (overprint) lisamine;
 • erinevat värvi objektide  piirjoonele ülekatte (trapping) lisamine;
 • maksimaalse summaarse rastriprotsendi (total ink limit) vähendamine trükipaberile sobiva väärtuseni;
 • RGB ja Pantone toonide teisendamine CMYK värviruumi (va juhul, kui klient on tellinud Pantone lisavärvi).

Tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali ümbertegemise kulud Kroonpressis, samuti tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali tõttu tekkinud lisakulud trükikojas kannab tellija.