Kuidas töötab?

Ilmselt oled sa mõelnud teemal "Mu elu oleks hoopis kergem kui..."
Kroonpressi trükikoda annab sulle nüüd võimaluse oma elu lihtsamaks muuta.

:Apogee Portal on interaktiivne veebiportaal trükifailide saatmiseks ja lehekülgede kinnitamiseks. Veebiportaali kaudu on trükikoja kliendil võimalus 24/7 oma tööle juurde pääseda.

Kuidas see töötab:

  • Vastavalt kliendi tellimusele ja andmetele loob trükikoja operaator süsteemis uue töö.
  • Uus töö tehakse kliendile nähtavaks läbi veebiportaali.
  • Klienti kutsutakse e-meiliga läbi veebiportaali trükifaile üles laadima.
    Samaaegselt on säilinud ka võimalus saata faile trükikoja FTP serverisse, kust operaator saab need käsitsi töösse lisada.
  • Kõik kliendi saadetud trükifailid kontrollitakse ja töödeldakse süsteemis automaatselt ning tulemused avaldatakse veebiportaalis.
  • Klienti kutsutakse e-mailiga kontrollitud ja töödeldud faile lehekülgedele asetama ja lehekülgi üle vaatama.
  • Juhul, kui klient lehekülje tulemusega ei nõustu, lisab märkusi või asendab parandusfailiga, informeerib süsteem automaatselt sellest trükikoja operaatorit. Asendatud leheküljed kontrollitakse ja töödeldakse jällegi automaatselt süsteemi poolt.
  • Klient saab töödeldud leheküljed üle vaadata ja kõikidele lehekülgedele kinnituse lisada.
  • Heakskiidetud ja kinnitatud leheküljed paigutatakse automaatselt trükipoognatele ja väljastatakse trükiplaadid, mis on valmis trükkimiseks.