Dokumendifaili kontrollimine

Adobe InDesign / Adobe Illustrator

Enne kujundamist:

 • dokumendi (trükise) formaadi määramine (page size)
  • lõikevaru suuruse määramine (bleed)
 • ületrüki vaate määramine (overprint preview)
 • musta trükivärvi vaate määramine (accurate black)

 • dokumendi paberi/trüki värviprofiili määramine (color settings)
  • värviprofiili muutmine (assign)

Kujundamise ajal:

 • ületrüki määramine kujunduselemendile (attributes)
 • tekstide asetamine ülemisele kihile (layer)
 • valge negatiivteksti musta joone määramine (stroke)
 • piltide pikslitiheduse kontrollimine (effective resolution)
 • piltide kaasamise kontrollimine (links)
 • juuspeente joonte välistamine (hairline)
 • läbipaistvuse tasandamise seadistamine (transparency flattening)
 • ülemineku astmelisuse välistamine (gradient)
 • spot-värvide nime kontrollimine (swatches)

Pärast kujundamist:

 • dokumendi kontrollimine väljastuseelvaatega (output preview)
  • värvilahutuse kontrollimine (separations)
  • musta teksti kontrollimine (black)
  • ületrüki kontrollimine (overprint)
  • värvisumma kontrollimine (total area coverage)

 • dokumendi analüüsimine eelkontrolliga (preflight)
  • eelkontrolli profiili seadistamine (custom preflight) . .

Trüki-PDF tegemisel (Export PDF ajal):

 • trüki-pdf standardi määramine (pdf/x)
 • lõikevaru kasutamine (bleed)
 • trükikontrollmärkide kasutamine (cropmarks)
 • piltide värviteisenduse määramine (convert colors)
 • piltide tihendamise kvaliteedi määramine (compression)
 • teksti fondi kaasamine (embed font)

Adobe Acrobat

Trüki-PDF kontrollimine:

 • Fondid: embedded, vektorina, 100% must, negatiivtekst musta joonega
 • Värvid: CMYK või spot, paberi värviprofiil, värvisumma piir
 • Piksel: piisav resolutsioon, kvaliteetne kompression
 • Vektor: ületrükk, hairline välditud, üleminek astmeteta, kvaliteetne läbipaistvuse tasandus, rikastatud musta taust
 • Raamid: media box, trim box, bleed box, kujundus lehe keskel, piisav lõikevaru, tühi turvaala, trükimärgid eemal

Webproofi kontrollimine:

Lehekülgede kontrollimine Apogee Portalis:

(See lehekülg pidevalt täieneb - vaata mõne aja pärast uuesti...)