Miljøpolitik

I sin virksomhed er Kroonpress Ltd. sig bevist om sit miljømæssige ansvar. Hensyntagen til miljøet er en vigtig del af virksomhedens virke. Miljøbevidsthed er en integreret del af ledelsessystemet. Alle niveauer i virksomheden har deres egne miljømæssige rettigheder og forpligtelser. En af Kroonpress’ målsætninger er systematisk at anvende produkter og procedurer som både reducerer forureningen af vores levende natur og sikre færrest mulige sundhedsrisici. Kroonpress overholder de krav som er fastsat i ISO 14001 standarden. Kroonpress Ltd’s første miljørapport lå færdig i maj 2003. Rapporten analyserer Kroonpress’ aktiviter i forhold til at sikre et bæredygtigt miljø i de seneste to år, 2000-2002.