Tekniske krav til avis-layout og filer

Krav til layout
Størrelse på avisens trykflade
En avis er et trykt emne med et endeligt format på 315x420 mm (uden beskæring), af hvilket det trykte overflademål udgør 300x390 mm. Den nederste kant på avisen skal have 15 mm tomrum (fra f.eks. flerfavede reklamer) for at undgå at trykfarve smitter af den nederste kant på den modsvarende side. Den ydre kant af avisen skal have 15 mm tomrum til nålehuller der anvendes i foldeprocessen.
Renskårede aviser
I de ydre kanter skal layout-elementer, som går ud til kanten, fortsætte 5 mm udover skærelinien. Alle layout-elementer (undtaget elementer med beskæring) skal placeres mindst 4 mm inden for beskæringslinien.
Flerfarvetryk
Ved udformningen af aviser i tabloidformat skal der tages hensyn til at flerfarvetryk i den nederste kant er mere problematisk end i den øverste kant.
 
 
 
 
 
 
Tekster
Der må ikke anvendes 8 punkter eller mindre (højde mindre end 3 mm, linietykkelse mindre end 0,3 mm) i tekster med negativ skrift (knockout) i farvede flader eller i (lyse) tekster bestående af adskillige farver. Højde på kursiv eller serif skal i farvede objekter være mindst 10 punkter. For at sikre kontrast skal det undgås at hvid skrift optræder på rasterflader lysere end 50% eller på gule baggrunde.
Sider på aviser – coldset-tryk
 
 
 
ICC profil til konvertering af billeder til CMYK
 
Reference-fil IFRA26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Større sorte tekster eller overflader
Brug kun sort farve
Store 4-farvede sorte overflader øger faren for afsmitning betragteligt.
Forøget billedskarphed
Anvend, hvis muligt, Unsharp Mask filter
Under trykningen af avissider bliver rasterpunkterne mere matte og billedets skarphed bliver derved reduceret.
Sider på bestrøget papir – heatset trykning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krav til filer
 
 
 
 
 
 
 
 
Navne på PDF-filer
PDF-filer til aviser skal navngives (koderes) i henhold til instruktioner fra Kroonpress’ salgsafdeling.
 
 
 
 
Størrelsen på PDF-filer
For at passe til det automatiske arkmontagesystem skal PDF-filer for både uskårne og renskårne avissider måle 315x420 mm.
Størrelsen på en renskåret avis
Maksimalt 305x408 mm
Placering af layout på renskåret avisside i filen
Siden skal tilpasses horisontalt mod den inderste kant af avissiden; vertikalt mod centrum af siden.