Tekniske krav til layout af magasiner og filer

* Please note that due to different languages the technical requirements in your language may not be always completely translated. Therefore, please follow also technical requirements in english.

Krav til layout

Beskæring i tilfælde af klæbebundne magasiner
I forbindelse med layout skal der tilregnes 5 mm til beskæring i hver side til det rette format. Beskæringen skal være symmetrisk og layoutet skal placeres på midten af siden.

Beskæring i tilfælde af trådbundne magasiner
5 mm beskæring skal tilføjes på layoutets tre udadvendende sider.

Billeder der strækker sig over to sider i klæbebundne magasiner
Der skal tages hensyn til at indersiden af for- og bagomslaget er limet til indholdssiden med en 5 mm limstribe. For at opnå et korrekt fortløbende billede, der strækker sig fra indersiden af omslaget til indholdssiden, skal begge sider af billedet rykkes 5 mm mod den ydre kant. Det samme skal gøres ved billeder der strækker sig over to sider inden i tykke magasiner (over 100 sider).

Placering af design-elementer
Tekst og andre kritiske designelementer skal placeres mindst 4 mm. fra de renskårede kanter.

Online-limede magasiner
Når publikationen designes skal der tages hensyn til at midterste strimmel som forbinder siderne dækker ca. 1 mm af den inderste kant på siden.

Overtryk
Farvede objekter (bortset fra 100% sort) skal ikke have et defineret overtryk. Sorte overtryk skal tilføjes til de designede elementer og tekster (100% K) på en farvet baggrund. Ikke-overtrykt sort – CMY: 1%, K: 100% - skal anvendes på sorte overflader på hvilke overtryk skal undgås (f.eks. en sort ramme der dækker hjørnerne af et billede). For generelt at forbedre trykkekvaliteten tilføjes et sort overtryk automatisk på trykkeriet.
Diffusering af objekter
I berøringspunktet mellem objekter med forskellig farve skal kanten på det mørkere objekt dække farven på det lysere objekt med en diffusering på 0,15-0,4 mm. I tilfælde af negativ tekst (hvid tekst på en sort baggrund) skal keep–way diffusering anvendens – den hvide tekst rammes ind af en ikke-overtrykt sort linie. For at højne kvaliteten af trykket tilføjes diffuseringen generelt automatisk af trykkeriet.

Liniegrafik (Line-art)
Bredden af liniegrafik skal være minst 0,15 mm. Liniegrafik må ikke indeholde mere end to overtrykte farver.

Billeder med rene farver
For at opnå det bedst mulige trykkeresultat skal farvebilleder behandles således, at farverne bliver rene og klare. Dette gøres ved at fjerne “forurenede farver” fra billederne. For at opnå rene toner anbefales det at fjerne gult fra de blå toner, magneta fra grønne toner, cyan fra gule toner, osv. dog uden at detaljer i billedet skades under processen.

Farveområder for alle billeder og vektorobjekter – heatset tryk
Pantone-toner, RGB, Lab etc. konverteres automatisk til CMYK hvilket kan føre til væsentlige forandringer i forhold til de toner som kunden måtte ønske.

Farveområder for alle billeder og vektorobjekter – omslag, indstik, etc. i arktryk
CMYK + Pantone toner spesificeret i den skriftlige ordre. Andre Pantone toner, RGB, Lab etc. konverteres automatisk til CMYK hvilket kan føre til væsentlige forandringer i forhold til de toner som kunden måtte ønske.

Brug af sort farve
I tilfælde af små sorte tekster og linieobjekter skal brugen af 4-farvet sort (rich black) undgås i layoutet. I tilfælde af store sorte områder skal der anvendes 4-farvet sort (f.eks. C:40, M:30, K:100).

Sort-hvide vektorobjekter
Sort-hvide vektorobjekter bør ikke indeholde CMYK eller RGB farvetoner.

Reproduktionsgrænser for integreret og uniform raster på papiret
Ingen farvetoner på væsentlige layout-elementer må baseres på raster der ligger uden for disse grænser (jf. ISO12647-2)

Maksimal summeret rasterprocent (TIL – total ink limit)
Se kravene for de enkelte papirtyper. Ved billeder sikres opfyldelse af kravene ved at bruge den rette ICC-profil. Ved vektorgrafik er det op til designeren at sikre overensstemmelse med kravene.

Billedopløsning i layoutet
Dobbelt rastetæthed (se papirafhængige krav). Mindre tæthed forringer billedets kvalitet. Større tæthed medfører ikke en forbedring af kvaliteten men forøger størrelsen på billedfiler og nedsætter behandlingen af dem.

Digital forøgelse af opløsningen på lavopløselige billeder for at opnå den påkrævede værdi
Kroonpress Ltd. betragter sådanne konverteringer som en forsættelig handling fra designerens side. Den automatiske kontrol af filen afdækker ikke dette.

Perforering af indlæg
Perforeringslinie må ikke indtegnes i designet, men skal, om nødvendigt, sættes op med spot-farve (f.eks. Perforation) og angives som overprint. Den typiske afstand mellem perforeringslinien på en kupon og indermarginen er 15 mm.

Gennemgående og afbrudt perforering
Gennemgående perforering løber i en ret ubrudt linie fra den ene kant til den anden og udføres ved hjælp af folderens perforeringshjul. Afbrudte eller specialformede perforeringer udføres ved udstansning. Perforering af karton foregår også gennem udstansning. Til dette fremstilles en særlig udstansningsskabelon, hvilket medfører at hele processen tager længere tid.
Papirafhængige krav – papir, rasterfrekvens, farvesum, farveprofil til konvertering af billeder. Bestrøget, Superkalandreret, maskinbestrøget, ubestrøget offset og forbedret avispapir. 2- og 3-dobbelt bestrøget papir og karton. Bestrøget eller ubestrøget side.

Krav til filer

Fil-format
PDF i overensstemmelse med PDF/X:1-a standarden

Forberedelse af PDF-filer der opfylder kravene
Tag udgangspunkt i instruktionerne som findes på Kroonpress Ltd.’s hjemmeside.

Useparerede PDF-filer
PDF-filer skal være useparerede (composite).

Én PDF-fil=én side
Hver PDF-fil må kun indeholde én side. Tag udgangspunkt i instruktionerne som findes på Kroonpress Ltd.’s hjemmeside.

Omslagsfiler
For- og bagsider samt ryg må ikke være samlet i en fil, men skal gemmes i separate filer.

Navngivning af PDF-filer
Navnet på de enkelte PDF-filer i tryksagen skal indeholde navnet på bestillingen samt sidenummer (f.eks. print008.pdf – dvs. side 8 af tryksagen kaldet “print”.

PDF-filen skal være færdiggjort
PDF-filen skal være færdiggjort, dvs. at alle annoncer og andre elementer skal være indsat i PDF-filen inden den sendes til trykkeriet

Layout-format
1 : 1 (layout og slutproduktet skal have samme format)

Trykketekniske anmærkninger
PDF-filer skal generelt ikke indeholde nogle trykketekniske markeringer – kontrolskalaer, farvenavne, registreringsmærker (registration marks) eller beskæringsmærker (crop marks). Renskæringsmærker samt mærker der markerer perforeringslinier anbragt indenfor beskæringsområdet (bleed) skal ikke være tættere end 3 mm på den rene trykformat (TrimBox).

Skrifttyper
Alle skriftyper anvendt i layoutet skal være inkluderet i de PDF-filer der sendes til trykkeriet.

Ændring af filer
Hvis kunden foretager ændringer i de filer der er tilsendt Kroonpress Ltd. skal prepress-afdelingen eller salgschefen straks underrettes om ændringerne. I modsat fald kan Kroonpress ikke garantere at ændringerne når med inden trykningen.

Godkendelse af softproofs
Softproofs skal godkendes skriftligt (f.eks. via e-mail).

Krav til farvekorrektur

Kroonpress Ltd. accepterer farvekorrekturer tilsendt af kunden på nedenstående vilkår:
 • den samme ICC farveprofil er anvendt ved fremstillingen af korrekturer og filer. Farveprofilen skal være i overensstemmelse med det anvendte papir;
 • det er muligt at verificere farvetonerne ud fra farveprofilen:
  • hver farveprofil har en farvekile, der er i overenstemmelse med ISO-kravene, f.eks. Medienkeil ;
  • for alle andre kontrolkiler skal de respektive CMYK-værdier tilføjes til målefeltet;
  • farveprofilens navn skal angives ved hver farvekorrektur;
  • hvis der anvendes ikke-standardiserede profiler skal disse også sendes til Kroonpress Ltd.
 • kontrolresultaterne for korrekturerne skal svare til ISO-kravene.

I tilfælde af afvigelser fra de tekniske krav …

Kroonpress Ltd. forbeholder sig ret til at afvise materialer, som er tilsendt af kunden, hvis disse ikke lever op til de tekniske krav, samt ret at bede kunden om at indlevere materialer der er i overenstemmelse med kravene.
For at kunne sikre en høj trykkekvalitet forbeholder Kroonpress Ltd sig ret til at foretage følgende uundgåelige tryktekniske ændringer i kundens filer:
 • at tilføje overprint til sort trykfarve;
 • at tilføje overlap af grænselinien mellem forskellige farver;
 • at reducere den maksimale summerede rasterprocent (total ink limit) i forhold til hvad der er passende i forhold til trykkepapiret;
 • at konvertere RGB og Pantone farver til CMYK-farveområdet (undtaget i tilfælde hvor kunden har bestilt en Pantone tillægsfarve).
Omkostninger i forbindelse med redigering af materialer som ikke lever op til de stillede tekniske krav, samt ekstraudgifter fra trykkeriet i forbindelse med materialer der ikke modsvarer de tekniske krav, skal betales af kunden.