Historia

1990 - Om etableringen av Kroonpress. Det är AS Postimees som är den strategiska ägaren, som dock inte är den största aktieägaren.

1991 - I januari startas den 10 år gamla tryckpressen Nohab Ampress Rollomatic – en heatset tryckpress med 3 rullar, inköpt från Finland.

1992 - AS Postimees får en ny storägare, Heldur Tõnisson – sonen till Jaan Tõnisson, ägare och chefsredaktör till tidningen ”Postimees” i början av 1900-talet.

1993 - AS Postimees blir den största delägaren i AS Kroonpress.

1995 - Kroonpress moderniserar sin produktion genom anskaffning av distributionssystemet WAMAC.

1998 - AS Kroonpress köper en ny tidningspress Goss Universal 45 och fyrfaldigar sin produktionsyta.

1998 - AS Postimees och Kroonpress köps upp av den norska mediekoncernen Schibsted ASA. Bolagen bildar en gemensam koncern Eesti Meedia.

2001 - Kroonpress köper en ny heatset tidningspress Goss Baker G15.

2003 - Kroonpress bygger ut sin anläggning för tidningstryck med två färgtorn (1 heatset) och en vikmaskin. Ett nytt helautomatiskt postningssystem införskaffas från FERAG AG.

2006 - Kroonpress utökar sin verksamhet till arktryckbranschen med en investering i en 10-sektioners arktryckpress Heidelberg Speedmaster med vändbord.

2008 - Kroonpress installerar en ny 48-sidors tidningspress KBA Compacta 618, som är den största i Baltikum.

2009 - Kroonpress blir Baltikums största tryckeri.