Ympäristöpolitiikka

Kroonpress-yhtiö kantaa toiminnassaan vastuunsa ympäristöstä. Ympäristökysymysten huomioon ottaminen on tärkeä osa liiketoimintaamme sekä kiinteä osa johtamisjärjestelmäämme. Ympäristöoikeudet ja velvollisuudet on määritelty organisaation jokaisella tasolla. Kroonpressin yhtenä päämääränä on ottaa järjestelmällisesti käyttöön sellaisia tuotteita ja tuotantomenetelmiä, jotka vähentävät ympäristön saastumista ja terveysriskejä. Kroonpress on sitoutunut noudattamaan ISO 14001 standardin vaatimuksia. Toukokuussa 2003 valmistui ensimmäinen Kroonpress-yhtiön ympäristöselvitys. Kaksi vuotta (2000–2002) kestäneessä selvityksessä tutkittiin Kroonpressin ympäristövaikutuksia.