Tuotanto

Kroonpress on täyden palvelun kirjapaino. Varsinaisen kirjapainotoiminnan lisäksi voimme toimittaa valmiit tuotteet asiakkaan haluamaan osoitteeseen. Kroonpressin tärkeimpiä asiakkaita ovat kustantamot sekä mainostoimistot ja muotoilutoimistot Virossa ja muissa maissa. Päätuotteitamme ovat sanomalehdet, aikakauslehdet, myyntiluettelot, asiakaslehdet ja suuremmat mainostuotteet. Nykyään Kroonpressissä painetaan noin kolmeakymmentä erilaista sanomalehteä ja yli kahtakymmentä aikakauslehteä.