Miljøpolitikk

I sin drift er Kroonpress AS bevisst på sitt miljøansvar. Omsorg for miljøet er en viktig del av den forretningsmessige driften. Miljøvernarbeid er en integrert del av styringssystemet. Hvert nivå i organisasjonen har fått tildelt sine miljømessige rettigheter og plikter.

Et av målene til Kroonpress er systematisk bruk og implementering av produkter og prosedyrer som reduserer forurensning av livsmiljøet og antallet helserisikofaktorer. Kroonpress oppfyller kravene fastsatt i ISO 14001-standarden.

I mai 2003 fullførte Kroonpress AS sin første miljørapport. Rapporten undersøker Kroonpress' aktiviteter rettet mot miljømessig bærekraft i løpet av de to siste årene, 2000-2002.