PDF-innstillinger

Vi aksepterer bare filer som oppfyller PDF/X-1a.

Med alle Adobe Creative Suite applikasjoner kan du bruke standardinstillingene for PDF/X-1a.

Om du i stedet for PDF/X-1a ønsker å bruke spesialtilpassede PDF-innstillinger, må du lese følgende veiledning:
Using Acrobat 8 to Create PDFs within Distiller and InDesign

For å lage en-sides PS/EPS-filer bruker du følgende InDesign-plugin:
PageExportUtility [JavaScript Mac/Win] at IndesignSecrets