Tekniske krav til layout og filer for aviser

Legg merke til at mer informasjon om de tekniske kravene finner du på vår engelsk side.

Tekniske krav til layout og filer for aviser

Krav til layout

Avisens trykkeflate:
Avisen er uskåret uten utfallende kant i sluttformat 315x420 mm, hvorav trykkeflaten utgjør 300x390 mm. I nedre kant må det være 15 mm tomrom for å unngå at farger fra nedre kant (f.eks reklame) blir overført (smitter) på motstående sider. I ytterkant av avisen må det være 15 mm tomrom for tekniske nålehull.
Renskårne aviser:
I ytterkantene må layout-elementer som går ut til kanten fortsette 5 mm etter skjærelinjen. Alle layout-elementer (unntatt elementer som har utfallende kant) må ligge minst 4 mm innenfor skjærelinjen.
Flerfargetrykk:
Ved utforming av aviser må det tas høyde for at ved tabloidformat er flerfargetrykk i nedre kant mer problematisk enn øverst
Overtrykk (overprint):
For fargede objekter (unntatt 100% svart) må det ikke være definert overtrykk. For svarte layout-elementer og tekster (100% K) på farget bakgrunn må det legges til svart overtrykk (black overprint). For svarte overflater, der overtrykk må unngås (for eksempel en svart boks som dekker bildekanten) må det brukes ikke overtrykt svart – CMY:1%, K:100%. Generelt legges black overprint automatisk til ved trykkeriet for å heve trykkekvaliteten.
Overlapping (trapping):
I berøringspunktet mellom objekter med ulike farger er det nødvendig at kanten på det mørkere objektet dekker fargen på kanten på det lysere objektet med 0,15–0,4 mm overlapp (trapping). Ved negativtekst (hvit tekst på svart bakgrunn) må det anvendes keep-away trapping - den hvite teksten omrammes med en ikke-overtrykt svart linje. Generelt legges trapping automatisk til ved trykkeriet for å heve trykkekvaliteten.
Linjegrafikk (line-art):
Den minimale linjetykkelsen for linjegrafikk må være minst 0,15 mm. Linjegrafikken må ikke inneholde mer en to delfarger som trykkes oppå hverandre.
Tekster:
Det må ikke brukes 8 punkter eller mindre (høyde mindre enn 3 mm, linjetykkelse under 0,3 mm) i hvite tekster (knockout) inne i fargede flater eller i (lyse) tekster som består av mange delfarger. Skriftstørrelsen for skrift i kursiv eller med seriffer må i fargede elementer være minst 10 punkter. For å sikre kontrast må det unngås at hvit skrift kommer på rasterflater med mindre enn 50% eller på hele gule flater

Sider på avispapir - coldset-trykk

Fargeområde for alle bilder og vektorobjekter:
CMYK
Pantone-farger, RGB, Lab o.a. konverteres automatisk til CMYK, noe som kan føre til vesentlig fordreining i forhold til de fargetonene oppdragsgiver ønsker.
ICC-profil for konvertering av bilder til CMYK:
ISOnewspaper26v4.icc
Referansefil IFRA26
Maksimal total rasterprosent (TIL - total ink limit):
240%
Sikres for bilder ved bruk av riktig ICC-profil, for vektorgrafikk må ombrekker sørge for at dette kravet er oppfylt.
Rastertetthet:
85 lpi
I henhold til papirprodusentens anbefalinger.
Helhetlige og entydige grenser for reprodusering av raster på papir:
3% - 90%
Ingen fargetoner for vesentlige layout-elementer må baseres på raster utenfor disse grensene (jf. ISO12647).
Bildeoppløsning:
170 dpi (Det dobbelte av rastertetthet)
Mindre enn dette gir dårligere bildekvalitet, større enn dette bedrer ikke kvaliteten, men gjør filene større og behandlingen av dem tregere.
Digital økning av oppløsningen på lavoppløselige bilder for å nå påkrevd verdi:
-
Kroonpress behandler slik konvertering som tilsiktet fra ombrekkers side. Den automatiske kontrollen av filene avdekker det ikke.
Større svarte tekster og overflater:
det må kun brukes svart farge (CMY-0%, K-100%)
Store 4-fargers svarte overflater øker betydelig faren for smitting.
Oppskarping av bilder:
om mulig brukes filteret Unsharp Mask
I trykkeprosessen blir rasterpunktet mer utflytende på avispapir og reduserer skarpheten i bildet

Sider på bestrøket papir - heatset-trykk

Fargeområde for alle bilder og vektorobjekter:
CMYK
Pantone-farger, RGB, Lab o.a. konverteres automatisk til CMYK, noe som kan føre til vesentlig fordreining i forhold til de fargetonene oppdragsgiver ønsker.
ICC-profil for konvertering av bilder til CMYK:
ISOcoated_v2_300_eci.icc
Referansefil IFRA26
Maksimal total rasterprosent (TIL - total ink limit):
300%
Sikres for bilder ved bruk av riktig ICC-profil, for vektorgrafikk må ombrekker sørge for at dette kravet er oppfylt.
Rastertetthet:
150 lpi
I henhold til papirprodusentens anbefalinger.
Helhetlige og entydige grenser for reprodusering av raster på papir:
3% - 97%
Ingen fargetoner for vesentlige layout-elementer må baseres på raster utenfor disse grensene (jf. ISO12647).
Bildeoppløsning:
300 dpi (Det dobbelte av rastertetthet)
Mindre enn dette gir dårligere bildekvalitet, større enn dette bedrer ikke kvaliteten, men gjør filene større og behandlingen av dem tregere.
Digital økning av oppløsningen på lavoppløselige bilder for å nå påkrevd verdi:
-
Kroonpress behandler slik konvertering som tilsiktet fra ombrekkers side. Den automatiske kontrollen av filene avdekker det ikke.

Krav til filer

Filformat:
PDF i henhold til standard PDF/X:1-a (2001).
Framstilling av PDF-filer som tilfredsstiller kravene:
Ta utgangspunkt i veiledningen på Kroonpress' hjemmeside.
Useparert PDF-fil:
PDF-filene må være i useparert form (composite).
En PDF-fil= en side:
Hver PDF-fil må kun inneholde en side. Ta utgangspunkt i veiledningen på Kroonpress' hjemmeside.
PDF-filenes navn:
PDF-filer for aviser må være navngitt (kodert) i henhold til instruksene fra Kroonpress' salgsavdeling
PDF-filer er endelige:
PDF-filene må være endelige, dvs at alle annonser og andre elementer må være montert i PDF-en som sendes trykkeriet.
Format på layout:
1 : 1  (layout må ha samme dimensjoner som sluttresultatet).
PDF-filens mål:
For både uskårne og renskårne aviser må PDF-filene for det automatiske arkmontasjesystemets del ha målene 315x420 mm.
Mål for renskårne aviser:
Maksimalt 305x408 mm
Plassering av layout for renskårne aviser i fil:
Sidene må i horisontal retning justeres innover, i vertikal retning mot midten
Trykketeknisk markering:
Generelt skal ikke PDF-filene inneholde noen trykketekniske markeringer – kontrollskalaer, fargenavn, registreringsmerker (registration marks) eller skjæremerker (crop marks). I utfallende kant (bleed) må ikke skjæremerker (eller merker som markerer perforeringslinjer) ligge nærmere det rene trykkeformatet (TrimBox) enn 3 mm.
Skrifttyper (fonts):
Alle skrifttyper (fonts) som er brukt i layouten må være innebygd i PDF-filene som sendes trykkeriet.
Endring av filer:
Dersom kunden gjør endringer i filene som er oversendt Kroonpress, må trykkforberedelsesavdelingen eller salgssjefen umiddelbart underrettes om dette. I motsatt fall garanterer ikke Kroonpress at endringene blir med ved trykking.

Ved avvik fra de tekniske kravene...

har Kroonpress rett til å avvise avvikende materialer innlevert av oppdragsgiver og kreve levering av materialer som samsvarer med de tekniske vilkårene.

For å sikre høy trykkekvalitet har Kroonpress rett til å gjøre følgende uunngåelige trykketekniske endringer i kundens filer:

Kostnader hos Kroonpress til omarbeidelse av materialer som ikke samsvarer med de tekniske kravene, samt ekstrakostnader påløpt som følge av de avvikende materialene, bæres av oppdragsgiver.